دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود مقاله تاریخچه نوروز در ایران

دانلود
 • خلاصه مقاله تاریخچه نوروز در ایران

  پیشگفتار
  درابتدا تصمیم داشتیم به دلیل اینکه درس چاپ به عنوان یکی از منابع کنکوربه شمارمی رود، تحقیقی راجع به تاریخچه چاپ سیلک اسکرین انجام دهیم و حتی تا نیم بیشتری از این تحقیق را انجام داده بودیم که با مطالعه مجله ای با عنوان ایران مهر، مطالبی راجع به تاریخ درایران خواندیم که برایمان بسیارجالب بود.
  از آنجایی که هنوز برای ارائه تحقیق خود فرصت داشتیم، برآن شدیم که موضوع تحقیق خود را عوض کرده و تحقیقی درخصوص عید و تاریخچه آن درایران باستان ارائه دهیم .
  جشن از جشن های بزرگ و باستانی ایران است که آغاز این جشن با فرارسیدن بهار، فصل بیداری طبیعت و رویش گل ها، همزمان است. درمیان ایرانیان رسم براین است که سفره ای با نام سفره هفت سین، با آغاز این جشن برپا می کنند که شامل هفت نوع خوردنی است که نامشان با حرف س آغاز می شود:
  سبزه : نماد خرمی و نو زیستی
  سرکه : جایگزین شراب و نماد شادی
  سمنو: نماد خیر و برکت
  سیب : نماد مهر و مهرورزی
  سیر: نگهبان سفره (در فرهنگ آریائی برای سیر نقش محافظت کننده بود)
  سماق : نماد مزه زندگی
  سنجد : نماد حیات و بزر حیات
  و درکناراین هفت سین ، آینه که نمادی از نورو راستی، ماهی که نمادی از زندگی نیک بختی، شمع که نماینده آتش، گل که نماد دوستی و کتاب مقدس که نمادی از دانایی است را نیز قرارمی دادند.
  دراین تحقیق سعی برآن شده که تمامی مراسم مربوط به عید ، چه قبل از عید و تا برپایی عید و بعد از آن، به طورمختصرشرح داده شود.
  مطالبی که دراین تحقیق جمع آوری شده است شامل موضوعات زیراست:
  علت پیدایش و آغاز ، پیشینه کهن ، تاریخ درایران، درفرهنگ شیعه، چهارشنبه آخرسال( چهارشنبه سوری)، پنجشنبه آخرسال، روزها یا ماه جشن ، درباره سفره پررمز و راز هفت سین، کاشتن سبزه، حاجی فیروز ها، مبنای محاسبه روز .
  امید ما برآن است که شما خوانندگان نیز همانند ما با مطالعه این تحقیق به مطالبی که تا کنون درمورد نمی دانسته اید، دست یابید و با خواندن آن بردانسته های شما درمورد اضافه گردد.
  و من الله توفیق...

  مقدمه
  نوروز جشنی به درازی تاریخ تمدن بشری است. این تاریخ نیست که را روایت می کند بل است که تاریخ را در دامان خویش پرورده است. این ایرانی ترین جشن ایرانیان آمده است تا غبار کهنگی و ماندگی به جای مانده از سرما و زمستان را از چهره ها بزداید و شکوفه لبخند را بر لبها و امید را در دل ها بارور سازد. انتظار بس خوشایندتراز خود اوست. آنگاه که همه در تکاپوی زدودن خاکسترهای سال کهنه و د رانتظار دمیدن سال نو روزهای پایانی سال را به تلاش و کوششی فراینده می گذرانند.
  ایرانیان باستان سالی چند مرتبه برای آرامش تن و شادی روان جشن های گوناگون برپا می کردند از آن جمله، جشن ، جشن تیرگان، جشن مهرگانف جشن سده و... به درستی زیباترین جشن درمیان جشن های ایرانیان می باشد و درست ترین زمان برای آغاز سال است. دراین جشن سه جنبه نجومی، ملی، دینی، با برجستگی به چشم می خورد، که آن را از سایرجشن ها متمایز کرده است.
  گفتنی است که جشن ملی، باستانی و آیینی است که از نیاکان ما که دراین سرزمین باستانی زندگی می کرده اند به ما ارث رسیده است. چنانکه از اسمش پیداست درروز نو از ماه نخست سال روز یکم فروردین آغاز می شود. یعنی هرمزدروز از فروردین، که هرمزد نام پاک اهورا مزدا است.یکی از ویژگی های بزرگ جشن این است که درفروردین ماه قراردارد و این ماه به فروهرهای پاکان( روان های جاودان پاک) تعلق دارد که برای دیدن کسان خود به زمین می آیند و بعد از مدتی توقف به جاهای خود برمی گردند، به همین جهت است که ایرانیان چند روز پیش از جشن به خانه تکانی و پاکیزگی و تهیه وسایل جشن و شادی می پردازند تا فروهرها( روان های جاودان) دروقت فرود آمدن به زمین آن هارا پاک و خرم ببینند و با شادی و سروربه مکان خود بازگردند. درشب که به هنگام آمدن فروهرهای درگذشتگان است برای فرخندگی، آتش روشن می کنند و به نام هفت امشاسپندان( بی مرگان مقدس) هفت سین ترتیب می دهند، به عبارت دیگرایرانیان باستان باورداشتند که همه آفریدگان، نخست به صورت فروهربوده اند، و فروهرگوهرمینوی از نوع گوهراهورایی است. گوهری که اهورا مزدا هم از آن است. سپس این فروهرها شکل مادی به خود می گیرند. پس از درگذشت آدمی تصویرمادی یا فلکی فروهرباقی می ماند و به جهان فروهربرمی گردد و هرسال درپنج روز آخرسال و درروز یکم فروردین ماه از خویشان خود دراین جهان دیدن می کنند، اگرفروهرها خانمان خویش را پاک و بی آلایش و پارسا و کوشا دیدند آنگاه که به جهان بالا برمی گردند، از ساحت اهورا پایداری و خوشی و تندرستی آن خانمان را خواستارند. از این رو دراین روزها آیین هایی انجام می گیرد و هرکسی به هراندازه ای که می تواند، سرو سامان به خانمانش می دهد که با خیرات و میراث پایان می یابد.
  متاسفانه حافظه تاریخ ، ملت ایران را که از اعماق زمان تاکنون را پاس داشته به جشن نشسته است در ضبط ، حفظ و نگهداری ریشه های این جشن کهن یاری نداده است. از شواهد بسیاری چنین بر می آید که و برگزاری آن متعلق به تاریخ پیش از تاریخ است.
  سلسله های حاکم بر ایران در شاهنامه پیشدادیان ، کیانیان ، اشکانیان و ساسانیان هستند که متاسفانه علم تاریخ به واسطه درآمیختگی با افسانه ها و نبود مدارک مستند دو دسته نخست را به رسمیت نمی شناسد و در تاریخ سلسله های حاکم بر ایران باستان مادها، هخامشینان، سلوکیان و سامانیان هستند. بسیاری سعی دارند تخت جمشید _ نهال یکی از تختگاه های هخامنشی_ را با جمشید پیشدادی پیوند زنند ولی حلقه های اتصالی بسیار نامطمئن و با افسانه آمیخته است. و چنین بر می آید که منشا پیدایش بزرگترین جشن ملی ملت ما در قرن های ابهام و سکوت فرو رفته است.
  در اوستا کتاب دینی زرتشتیان به و آیین های نوروزی اشاره ایی نشده است. نیامدن این آیین مهم در اوستا را به سبب زرتشتی نبودن این جشن ... احتمال داده اند.
  بنابر پژوهش هایی که بر روی آثار سنگ نگاره ها و کتیبه های بازمانده از دوره هخامنشیان (559-330 ق.م) انجام شده مردم آن دوره با به خوبی آشنا بوده اند و را به عنوان آیینی کهن به هنگام گردش سال جشن می گرفته اند...
 • فهرست مقاله تاریخچه نوروز در ایران
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  پیشگفتار ............................................................................................................................................ الف
  مقدمه ................................................................................................................................................. ج
  فصل اول :
  علت پیدایش و آغاز ..................................................................................................... 1
  پیشینه کهن ................................................................................................................... 2
  فصل دوم :
  تاریخ درایران ............................................................................................................... 11
  و نوروزیه های دوره صفوی .............................................................. 17
  گزارش رساله آقارضی قزوینی .................... 19
  گزارش رساله خواجویی ............................. 22
  مراسم دردوره هخامنشیان ................................................................. 25
  دردوره ساسانیان ............................................................................... 26
  فصل سوم :
  درفرهنگ شیعه ......................................................................................................... 27
  درمنابع کهن شیعی ............................................................................ 28
  درمنابع اهل سنت .............................................................................. 31
  درمنابع شیعی قرن هفتم به بعد ............................................................ 32 فصل چهارم :
  چهارشنبه آخرسال(چهارشنبه سوری) ................................................................................. 36
  فصل پنجم :
  پنج شنبه آخرسال .............................................................................................................. 37
  فصل ششم :
  روز ها، یا ماه جشن ............................................................................................... 38
  میرنوروزی ........................................................................................ 38
  فال گوش .......................................................................................... 39
  قاشق زنی .......................................................................................... 40
  نورو چراغ ......................................................................................... 40
  سیزده بدر .......................................................................................... 40
  فصل هفتم :
  کاشتن سبزه ..................................................................................................................... 43
  درباره سفره پررمز و راز هفت سین .................................................................................. 44
  فصل هشتم :
  حاجی فیروز ها ............................................................................................................. 50
  فصل نهم :
  مبنای محاسبه روز .............................................................................................. 51
  فهرست منابع ........................................................................................................................... 52مقالات مرتبط

Cached 1396/02/02
دانلود تحقیق تاریخچه تربیت بدنی در ایران

دانلود تحقیق تاریخچه تربیت بدنی در ایران

 • ورزش و تربیت بدنی
 • ۱۲
 • ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامت بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتش سلحشور و پیروزمند پی برده بودند. به استثنای فرزندان طبقه اعیان و شاهزادگان تقریباً همه آموزش و پرورش به تربیت بدنی محدود می شد.کودکان تا 7 سالگی زیر نظر ...

دانلود مقاله نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران

دانلود مقاله نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران

 • تاریخ
 • ۳۸
 • چکیده: نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سالهای مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی اشکال سازمان یافته ای بخود گرفت، تا به امروز بیانگراین مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی ...

دانلود تحقیق تاریخچه ایجاد تشکیلات اداری در ایران باستان

دانلود تحقیق تاریخچه ایجاد تشکیلات اداری در ایران باستان

 • تاریخ
 • ۱۶
 • نخستین شهرها در اواسط هزاره 4 بیش از میلاد شکل گرفت ، که شهر شوش اولین آنها بود . اولین بناهایی که ساخته می شدند معابد بودند که با پیدایش شهر در این دوره فعالیتهای مذهبی کم کم یا تشکیلات حکومتی این سرزمین بستگی یافته و به معابد نوعی مرکزیت سیاسی ...

دانلود مقاله تاریخچه بانک و بانکداری در ایران

دانلود مقاله تاریخچه بانک و بانکداری در ایران

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۶۳
 • از همان زمانی که بشر غارنشینی را رها کرد و به زندگی اجتماعی روی آورده بانکداری با زندگی اقتصادی او در آمیخت . زندگی اجتماعی مستلزم مراودات و مناسبات اقتصادی و دادو ستد است و دادوستد بدون وجود نوعی بانکداری دشوارتر از آن است که در مرحله نخست بنظر می ...

دانلود تحقیق تاریخچه اورژانس در ایران

دانلود تحقیق تاریخچه اورژانس در ایران

 • علوم پزشکی - پیراپزشکی
 • ۲۰
 • در سال 1354 در اثر ریزش سقف یکی از سالنهای انتظار فرودگاه مهرآباد تهران تعداد زیادی کشته و مجروح شدند و این در حالی بود که هیچ سیستم از قبل طراحی شده ای برای کمک و انتقال به مجروحین در اینگونه حوادث ناگهانی وجود نداشت، بعد از این حادثه سیستم ...

دانلود تحقیق تاریخچه برق در ایران

دانلود تحقیق تاریخچه برق در ایران

 • الکترونیک - برق - مخابرات
 • ۱۸
 • در سال 1871 میلادی ( 1250 هجری شمسی ) ماشین گرام اختراع شد . این اختراع گامی اساسی در راه ایجاد صنعت برق تجاری بود ، زیرا پس از آن تبدیل انرژی مکانیکی (و هر نوع انرژی دیگری که بتوان از آن کار مکانیکی به دست آورد ) به انرژی برقی ممکن گردید. یازده سال ...

دانلود مقاله تاریخچه پست در ایران

دانلود مقاله تاریخچه پست در ایران

 • تاریخ
 • ۴۴
 • پست و ارسال پیام در دوران باستان یکی از قدیمی ترین اسناد و مدارک پستی دنیا یک ورق پاپیروس مربوط به سال 255 قبل از میلاد مسیح است که در ناحیه هیبه مصر پیدا شده و متضمن اطلاعاتی درباره طرز عمل و سازمان و تشکیلات پیکی و نامه رسانی در مصر قدیم میباشدپست ...

دانلود تحقیق تاریخچه شرکت ایران خودرو

دانلود تحقیق تاریخچه شرکت ایران خودرو

 • تاریخ
 • ۱۳
 • شرکت ایران خودرو ( سهامی عام ) در سال 1341 با هدف تأسیس و اداره ی کارخانجات به منظور تولید و تهیه ی انواع خودرو ، قطعات مربوط به آنها ، فروش و صدور محصولات و ... توسط آقایان حاج علی اکبر خیامی ، محمود خیامی ،احمد خیامی ، خانم مرضیه خیامی و خانم زهرا ...

دانلود پروژه دانشجویی تاریخچه بیمه در ایران

دانلود پروژه دانشجویی تاریخچه بیمه در ایران

 • بیمه
 • ۶۸
 • شرکت سهامی بیمه آسیا در سی ام تیرماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تاسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره 6795 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.