دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود ‫پروژه لیست حقوق ودستمزد ( پروژه مالی )

دانلود
 • خلاصه
 • فهرست
 • خلاصه ‫پروژه لیست حقوق ودستمزد ( پروژه مالی )

  پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :
  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوراز ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است.
  الف – سازمان برنامه وبودجه
  به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های عمرانی و لزوم تهیه برنامه هایی برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشوردر سال 1316 هجری شمسی شورای اقتصادی تشکیل شد. در 17 فروردین سال 1325 به موجب تصویب نامه هیات وزیران هیاتی به نام هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور تشکیل شد. هیات دولت پس از دریافت گزارشات ارائه شده از سوی این هیات در مرداد ماه سال 1325 تصویب کرد؛ برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی وزارتخانه ها هیات جدیدی به نام هیات عالی برنامه تشکیل شود.
  هیات عالی برنامه در سال 1327 لایحه قانون برنامه هفت ساله عمرانی کشوررا تهیه و به مجلس وقت ارائه کرد. در این لایحه برای نخستین بار
  باتوجه به لزوم جلوگیری از ایجاد اصطکاک بین سازمان هایی که عملیات مشابه انجام می دهند از سویی و لزوم تحول اقتصادی کشور از سوی دیگر پیشنهاد می شود اجرای برنامه از طریق همکاری بین دوایر دولتی و سازمان های وابسته به دولت از یک طرف و سازمانی خاص به نام سازمان برنامه از طرف دیگر انجام گیرد. به این ترتیب در مهر ماه 1327 اداره ای به نام اداره دفتر کل برنامه تاسیس می شود که بعدا این اداره سازمان موقت برنامه نامیده می شود. درنهایت طبق قانون مصوب 26 بهمن 1327 سازمان برنامه به وجود می آید.
  با تصویب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351 سازمان برنامه به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین تمامی بودجه به آن سازمان برنامه و بودجه نامیده می شود
  ب- سازمان امور اداری و استخدامی کشور
  در سال 1334 شمسی اداره کل طبقه بندی مشاغل وابسته به وزارت دارایی به وجودآمد که هدف آن برقراری هماهنگی در حقوق و مزایای مستخدمان کشوری و به طور کلی اجرای اصل حقوق مساوی برای کار مساوی در محدوده نظام طبقه بندی مشاغل بود. در سال 1337 اداره کل مذکور به سازمان خدمات کشوری تغییر نام یافت و ازوزارت دارایی منتزع و تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت. فکر تجدید نظر در مقررات استخدامی و ایجاد مرکزی برای نظارت امور استخدامی کشور روزبه روز قوت بیشتری می گرفت تا اینکه در سال1340شورای عالی اداری کشور به وجود آمد و کار تدوین قانون استخدام کشوری را از سر گرفت. شورای عالی اداری با بررسی کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور و بررسی ومقایسه مقررات استخدامی کشور با چندین کشور پیشرفته و در حال توسعه و بحث و مذاکره با صاحب نظران طرح مقدماتی لایحه استخدام کشوری را تهیه کرد. این لایحه پس از بررسی و تجدید نظر در هیات رئیسه شورای عالی اداری کشور و کمیسیون منتخب در هیات دولت و کمیسیون
  استخدام مجلس شورای ملی در تاریخ 31/3/1345 در یازده فصل به تصویب رسید. به موجب این قانون شورای عالی اداری جای خود را به سازمانی تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور داد.
  تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • پیشینه
  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای اداری (در تاریخ 11/12/1378 ) به منظور تحقق مطلوب و ظایف و اختیارات رئیس محترم جمهوری موضوع اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تامین یک پارچگی در مدیریت کلان و فراهم کردن زمینه تحقق مطلوب برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد و فعالیت های خود را از تیر ماه سال 1379 آغاز کرد
  ساختار تشکیلاتی
  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متشکل از رئیس(که سمت معاونت رئیس محترم جمهور را نیز بر عهده دارد) 9 معاونت و 43 مرکز ، دفتر و اداره کل در زیر مجموعه معاونت ها و حوزه ریاست سازمان ، 30 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، 10 شورای مربوط و 3 واحد وابسته است .
  معاونت ها
  1- معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه 2- معاونت امور تولیدی 3- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 4- معاونت امور زیربنایی 5- معاونت امور اجتماعی 6- معاونت امور فرهنگی ؛ آموزشی و پژوهشی 7- معاونت امور فنی 8- معاونت امور مجلس و استان ها 9- معاونت اداری ، مالی و منابع انسانی

  شورا ها و هیات های وابسته
  1- شورای عالی اشتغال 2- شورای امور اداری و استخدامی کشور 3- شورای حقوق و دستمزد 4- شورای عالی آمار 5- شورای عالی انفورماتیک 6- هیات عالی نظارت 7- شورای عالی نقشه برداری 8- شورای عالی فنی 9- شورای اقتصاد 10- شورای عالی اداری
  سازمان ها مراکز و واحدهای وابسته
  1- مرکز آمار ایران 2- موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه ریزی 3 - سازمان نقشه برداری کشور
  وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :
  اهداف و وظایف
  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با برخورداری از تشکیلاتی نوین و جامع و در چهارچوب قوانین و مقررات عهده دار وظابف متعددی بوده که عمده ترین آن ها عبارت است از:
  1- برنامه ریزی
  1-1- انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی و پیش بینی منابع کشور به منظور تهیه برنامه و بودجه.
  2-1- تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلند مدت به منظور نیل به توسعه پایدار و همه جانبه در کشور.
  2- بودجه ریزی
  1-2- پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.
  2-2- تهیه و تنظیم بودجه سالانه کشور باهمکاری موسسات ذیربط.
  3- نظارت و ارزیابی
  1-3- نظارت مستمر بر اجرای برنامه های توسعه و پیشرفت سالانه آن ها.
  2-3- نظارت و ارزیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور.
  3-3- نظارت و ارزیابی طرح های عمرانی کشور.


  4- امور فنی
  1-4- استقرار نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور از طریق تدوین ضوابط فنی و اجرایی طرح ها.

  2-4- سازمان دهی و ارزشیابی عملکرد عوامل فنی و اجرایی از طریق تهیه تدوین اجرا و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به تشخیص صلاحیت فنی وارجاع کار به واحد های تهیه و اجرا کننده طرح های عمرانی.
  5- امور انفورماتیک
  1-5- برگزاری و اداره جلسات شورای عالی انفورماتیک کشور براساس آیین نامه مربوط و پیگیری و اجرای مصوبات شورا.
  2-5- تهیه آیین نامه و ضوابط برای سالم سازی مراکز فعالیت کامپیوتری و احراز صلاحیت و طبقه بندی شرکت های کامپیوتری.
  3-5- هماهنگی و نظارت بر امور شرکت های کامپیوتری.
  4-5- صدور مجوز برای واردات تجهیزات کامپیوتری.
  6- امور استخدامی
  1-6- مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون.
  2-6- ارائه دستورات لازم درباره نحوه اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی.
  3-6- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و ارائه پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.
  7- امور تشکیلات وروش ها
  1-7- اصلاح ساختار دولت و تمرکز زدایی.
  2-7- بررسی و تهیه پیشنهادها درباره هدفها و وظایف وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی.
  پیام سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :
  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستقیما زیر نظر رئیس جمهور اداره می شود. وظیفه برنامه ریزی برای دستیابی به چشم انداز بلندمدت و نظارت بر اجرای سیاست های حاکم بر برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را عهده دار می باشد و در این راستا نیازمند تعامل مناسب برپایه ارتباطات دو سویه، دانش محور و قابل فهم با تمامی دستگاه های اجرایی کشور است. این سازمان با تکیه بر ارزشهای اسلامی- ایرانی، باورهای برگرفته شده از آن و منشور اخلاق سازمانی و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف ایجاد سازمانی مبتنی بر چشم انداز (Vision) ، ماموریت (Mission ) و ارزشهای (Values) مدون در نظر دارد در هزاره جدید با تمامی توان بر چالشهای پیش رو غلبه نموده و سازمانی کارآمد، منعطف، با اندازه منطقی و نیروی انسانی هوشمند، خلاق، قانون مدار و توانمند در طول برنامه چهارم توسعه که در آن کیفیت،
  سرعت، دقت در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت همواره فرا روی ما خواهد بود، پدید آورد. سایت اطلاع رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اهداف بالا به منظور ارائه سیمای حرفه ای این سازمان و افزایش شفافیت و پاسخگویی در شبکه جهانی طراحی شده و آماده دریافت نقطه نظرات اندیشمندان و خبرگان علم مدیریت و برنامه ریزی در سرتاسر جهان می باشد.
  منشور اخلاقی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :
  1- آرمان ما پدید آوردن سازمانی است که در آن بین آنچه گفته می شود و آنچه عمل می شود فاصله ای نباشد.
  2- هدف ما خدمت به مردم با کیفیت بالا و بهترین روشها است و امید تحقق این هدف انگیزه بیشتری برای فعالیت ما فراهم می آورد.
  3- توجه مردم و مراجعان به عملکرد سازمان بسیار مغتنم است و شایستگی آن را دارند که بهترین رفتار را با ایشان داشته باشیم.
  4- ما به دنبال این هستیم که نیازها و انتظارات منطقی شمار را شناسایی و درصدد رفع و تامین آنها برآییم و در نهایت می خواهیم فراتر از انتظارات شما عمل نماییم.
  5- به تفاهم و اعتماد بین همکاران و مراجعان معتقدیم و از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نمی ورزیم.
  6- ظاهر آراسته موجب افزایش عزت نفس و احترام و نشاط در همکاران و مراجعان می شود و از این جهت برای ما اهمیت ویژه ای دارد.
  7- ما برای افزایش کارآیی، ارتقاء بهره وری و جلب رضایت ارباب رجوع از طریق آموزش، خلاقیت و خودباوری آگاهانه خواهیم کوشید.
  8- ما به یاری، هم فکری و مشارکت شما برای اصلاح روشهای انجام کار و ارتقاء سطح کیفیت خدمات خود نیاز داریم.
  9- سعی می کنیم از مراجعان با گشاده رویی استقبال نموده و رضایت آنان را موجب افزایش انگیزه در کار می دانیم.
  10- زمان گوهر گرانبهاست، برای وقت خود و مراجعان ارزش قائلیم و از تاخیر در امور پرهیز می کنیم.
  11- بر این تاکید داریم که ارتباطات شفاف و قابل فهم بین مردم و سازمان برقرار شود و ارتقاء یابد.
  12- رعایت عدالت و انصاف در ارائه خدمات به مردم را اساس و مبنای کار خود قرار داده و از گرایش به منافع و علایق شخصی و یا جمعی پرهیز می نماییم.
  13- آرمان خواهی در سرشت انسان است و برای نیل به آرمانهای مردم و سازمان از ایده های سازنده استقبال می کنیم.
  14- قانونمندی و قانون مداری یک شعار نیست، ما در عمل به آن پایبندیم و رعایت آن را موجب جلب خشنودی مردم و مراجعان می دانیم.
  15- کار را وسیله خدمت به مردم و تعالی فردی و سازمانی می دانیم و سلامت و صداقت در آن را به عنوان یک اصل می پذیریم.
  16- به کار در سازمان افتخار می کنیم و تلاش داریم بین زندگی شغلی و خانوادگی تعادل و توازن برقرار سازیم.
  17- پیشرفت امری است دائمی، هیچگاه خود را بهترین نمی دانیم و چنین نگرشی را مانع بهبود مستمر فردی و سازمانی می دانیم.
  18- سعی داریم از اموال و امکانات سازمان در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده به نحو مناسب و مطلوب بهره برداری نماییم و از اسراف و مصرف بیهوده بپرهیزیم.
  19- ما نظم و انضباط اجتماعی، وجدان کاری را در محیط کار حاکم نموده و این امر را
  عامل اساسی در افزایش بهره وری تلقی می نماییم
  سیستم حقوق ودستمزد:
  درسیستم حقوق ودستمزد به علت تراکم واستمراراطلاعات ،نحوه پردازش اطلاعات
  واهمیت سرعت اطلاعا ت واهمیت سرعت وصحت آن از اتوماسیون استفاده می شود
  نرخ ساعتی یا روزانه حقوق ودستمزد که ممکن است برای مدت اطلاعاتی نظیر.
  هم چنین برنامه هایی نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات وحق بیمه که طولانی تغییرنکند و
  ل قوانین آن ثابت می باشد رابهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نمود درطول سا
  با استفاده ازاین اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزدناخالص
  تعیین حقوق ودستمزد خالص هرکارمند را به طور الکترونیکی انجام داد کسورات
  آنچه درازای کارانجام شده توسط کارکنان اداری ،مدیران یا ارائه کنند گان خدمات
  بطور ماهانه به آنها پرداخت می گرددحقوق نامیده می شود وپرداختی به کارگران مشابه (ساده یا ماهر)اصطلا ح دستمزد نامیده می شود.که برحسب ساعت ،روز ،ماه ویامقدارتولید تعیین می گردد.
  معمولا علاوه برحقوق ودستمزدثابت مزایای دیگر ازجمله فوق العاده،پاداش ویا
  اضافه کاری به کارکنان پرداخت می گردد .که این مزایای گاهی بطور مستمر و گاهی به
  غیرمستمرپرداخت می گردد. طور
 • فهرست ‫پروژه لیست حقوق ودستمزد ( پروژه مالی )

  فصل اول :
  تاریخچه سازمان مدیریت – کلیات سیستم................................................... 4
  فصل دوم :
  تجزیه وتحلیل ........................................................................................ 20
  فصل سوم :
  کنترلهای داخلی .......................................................................................... 71
  فصل چهارم :
  نتیجه گیری ..................................................................................................76

مقالات مرتبط

Cached 1396/04/29
دانلود پروژه بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

دانلود پروژه بررسی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۴۹
 • فرضیه تحقیق<br>فرضیه این تحقیق بررسی و تنوع ارائه لیست حقوق و دستمزد می باشد. <br><br>روش تحقیق<br>روش این تحقیق به صورت مشاهده عینی بوده است زیرا تمامی مدارک و اطلاعات از حسابداری این شرکت تهیه و ارائه شده ...

دانلود پروژه مالی :حقوق و دستمزد

دانلود پروژه مالی :حقوق و دستمزد

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۳۳
 • تاریخچه تشکیل سازمان: <br>همانطور که مطلع هستید در هر چارچوب و مجموعه‌ای نظم حاکم بر آن مجموعه حرف اول را می زند و تا نظم نباشد هیچ هماهنگی و شکل گیری در کارها و پیشبرد اهداف نخواهد بود. <br>منطق هر نظامی نظم است و در سایه نظم امنیت و ...

دانلود مقاله سیستم حقوق ودستمزد پارک علم وفناوری خراسان

دانلود مقاله سیستم حقوق ودستمزد پارک علم وفناوری خراسان

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۳۰
 • از دیرباز اطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است .با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیری ها بیشتر شده است امروزه اطلاعات با عنوان یکی از شاخص های مهم قدرت جوامع و توسعه پایدار آنها محسوب می ...

دانلود ‫پروژه مالی حقوق و دستمزدآموزش وپرورش

دانلود ‫پروژه مالی حقوق و دستمزدآموزش وپرورش

 • پروژه مالی
 • ۳۸
 • بسیاری از صاحب نظران، علوم اداری و مدیریت بر این باورند که نخستین و نهایی‌ترین هدف افراد از پذیرش شغل برخورداری مادی او به زبان رایج دریافت حقوق و دستمزد است.<br>شمار فراوانی از اعتصاب های کارگری و حتی کارمندی، کم کاری ها، عدم انگیزش و ...

دانلود پروژه دانشجویی حقوق آدم ربایی

دانلود پروژه دانشجویی حقوق آدم ربایی

 • حقوق - فقه
 • ۵۳
 • <p>بررسی جرم آدم‌ربایی: شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه ...

دانلود پروژه دانشجویی حقوق

دانلود پروژه دانشجویی حقوق

 • حقوق - فقه
 • ۵۶
 • چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و ...

دانلود تحقیق نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

دانلود تحقیق نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۶۰
 • نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران <br> مقدمه: <br> <br> خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و ...

دانلود پروژه دانشجویی بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

دانلود پروژه دانشجویی بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

 • علوم سیاسی
 • ۱۱۷
 • <p>بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی</p> <p>انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.