دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود تحقیق سازمانی در بخش بهداشت و درمان

دانلود
 • خلاصه تحقیق سازمانی در بخش بهداشت و درمان

  در همه کشورها بدون توجه به وسعت یا ثروتشان، سلامتی مردم و شیوه ارایه مراقبت بهداشتی - درمانی، موضوع مهمی است و دست اندرکاران ارایه مراقبت بهداشتی درمانی در تلاش هستند، در حیطه منابع موجود، بالاترین مراقبت کیفی را ارایه کنند. بنابراین، ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی نیز ضرورت دارد.(1)  در گذشته کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی با دانش فنی کارکنان حرفه ای پزشکی و پرستاری تضمین می شد و انتظار می رفت، آن را به بهترین وجه به نفع بیمار به کار گیرند. در نتیجه عملکرد سازمان بهداشتی درمانی در کل صرفاً از طریق شاخصهای درمانی ارزیابی می شد. ولی موسسات بهداشتی و درمانی کنونی سازمانهای پیچیده ای هستند و کار هر فرد حرفه ای بخشی از یک سیستم است که باید پیوسته با درنظر گرفتن حداکثر انتفاع بیمار انجام شود. خدمات بهداشتی و درمانی مناسب نیازمند حمایت اداری و اجرایی است تا بیمار را با سلامتی کامل روانه منزل کند. بنابراین، تغییر سازمانی اساس بهبود سازمانی است و باید ارتباط بین فعالیتهای سازمانی و مراقبت مناسب را مورد تاکید قرار دهد.(2)

  مدیران قبل از اینکه رویکردها و سیستم های اندازه گیری برای بهبود فرآیند ایجاد کنند، برای چندین دهه صرفاً به کیفیت محصول اهمیت می دادند. باافزایش رقابت در کیفیت، قدم بعدی در تکامل عقیده فوق، تلاش برای تعیین و سنجش کیفیت در سطح سازمانی بود. مدیر به دنبال الگویی برای تعیین عمق و وسعت اقدامات کیفی در سازمان و وسیله ای برای ارزیابی پیشرفت در مسیر جهان تراز شدن در محصولات و خدمات کیفی بود. (3)
  مدیریت کیفیت و سیستم های مدیریت کیفیت در بخش بهداشت و درمان بااستقبال زیادی روبرو شده است. برخی از علل تحول فوق عبارتند از:
  پیچیدگی زیاد سیستم ها و موسسات بهداشتی و درمانی، اهمیت کارایی و اثربخشی، فشار بر تحدید هزینه، فرآیند تخصص گرایی و تقویت موقعیت مشتری. (4)
  بررسیها نشان می دهد حدود 98 درصد بیمارستانها در آمریکا مفاهیم و ابزارهای مدیریت کیفیت جامع را به کار می گیرند.(5)
  جنبه های بی شمار تعریف و اندازه گیری کیفیت که در به کارگیری مدیریت کیفیت جامع (TQM) در سازمانهای بهداشتی درمانی ضروری هستند، در الگوهای صنعتی آن وجود ندارد. الگوی مناسب مدیریت کیفیت جامع برای سازمانهای بهداشتی درمانی باید مواردی را دارا باشد که خدمات بهداشتی درمانی را از محیط تولیدی متمایز سازد.(6)
  از دهه 1990 معرفی استانداردهای بین المللی و جوایز برتری/کیفیت مختلف سازمانها را در اندازه گیری و سنجش عملکرد از طریق بررسیهای مدیریت و ممیزی داخلی و خارجی یاری کرده است.(7)
  در سطح سازمانی، تعداد فزاینده ای از موسسات خودارزیابی را به عنوان رویکرد بهبود مستمر و اندازه گیری عملکرد جاری سازمان در قالب یک الگو که نشانگر موقعیت «برتری سازمانی» است، اتخاذ کرده اند. برقراری مجموعه جامعی از معیارها برای ارزیابی متقاضیان، مجموعه یکدستی از استانداردها ارائه کرده است که می توانند عملکرد کیفی خود را پایش و ارزیابی کنند. یکی از بهترین فعالیتها در کنار بهبود مستمر، خودارزیابی براساس الگوهای برتری است که به شناسایی فرصتها و زمینه های بهبود در سراسر سازمان کمک و رویکرد کل نگری برای بهبود مستمر ارائه می کند.(8)

  الگوهای برتری سازمانی
  اصطلاح برتری سازمانی اخیراً رایج شده است و هم معنی با برتری عملکرد یا برتری در کسب و کار به کار می رود، بااین استثناء که بیشتر اشاره به سازمانهای بخش دولتی دارد. (9و10)
  به طور کلی معیارهای الگوهای مختلف را می توان در 12 جنبه برتری جامع سازمانی خلاصه کرد.(11)
  ایجاد و استقرار دورنما و رسالت؛
  تدوین خط مشی ها و استراتژی ها؛
  تعهد به برتری؛
  ارزشها و اصول اخلاقی مدیریت؛
  توسعه کارکنان؛
  توانمندسازی و نوآوری؛
  رفاه کارکنان؛
  استفاده از فناوری جدید؛
  تامین کنندگان و شرکای تجاری؛
  توجه به مشتری، خدمت به مشتری و رضایت مشتری؛
  ایجاد و تقویت روابط کاری مناسب؛
  مسئولیت در برابر جامعه.
  الگوهای برتری در بخش بهداشت و درمان برای اهداف مختلفی به کار می روند. مثلاً الگوی اروپا به سه منظور مورد استفاده قرار می گیرد: به عنوان مرجعی برای مدیریت کیفیت در سازمان؛ به عنوان ابزاری برای ارزیابی و خودارزیابی؛ و برای کسب جوایز کیفیت (12) که سازمانهای بهداشتی و درمانی از آن بیشتر به عنوان ابزاری برای ارزیابی و خودارزیابی استفاده می کنند.(13)
  اهداف الگوهای برتری سازمانی(14): افزایش آگاهی از اهمیت «کیفیت محصولات و خدمات» و تاثیر در «مدیریت کیفیت» به خاطر نقش مهم آنها در افزایش قدرت رقابتی؛
  تشویق و ترغیب خودارزیابی سیستماتیک در قالب معیارهای معین و همچنین شناخت بازار؛
  همکاری نزدیک بین سازمانها در زمینه طیف وسیعی از موضوعهای غیرتجاری؛
  ترغیب تسهیم و تبادل اطلاعات درباره استراتژی های موفق کیفی و منافع حاصل از اجرای استراتژی های فوق؛
  افزایش آگاهی از الزامات دستیابی به «برتری کیفی» و به کارگیری موفق مدیریت کیفیت؛
  ترغیب سازمانها در اتخاذ فرآیند بهبود «مدیریت کیفیت.
   

 • فهرست تحقیق سازمانی در بخش بهداشت و درمان

مقالات مرتبط

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی

 • علوم پزشکی - پیراپزشکی
 • ۶۱
 • پسماندها از ابتدای خلقت بشری همواره همراه انسان بوده و هستند و با پیشرفت علوم و فنون و گسترش فناوری هم از نظر نرم افزاری و هم از نظر سخت افزاری اشیاء و وسایلی چه در حین تولید و چه پس از مصرف به نظر اضافه و زاید تلقی می‌شود که همواره ذهن انسانها را ...

دانلود مقاله مدیریت بهداشتی و درمانی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی

دانلود مقاله مدیریت بهداشتی و درمانی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۴۲
 • پسماندهای بهداشتی و درمانی در سالهای اخیر بواسطه گسترش و تنوع فناوری و افزایش جمعیت از اهمیت خاصی برای محیط زیست و سلامت عمومی تبدیل شده است این موضوع از آن جهت حائز اهمیت می باشد که بیماریهای نو پدید  مثل AIDSستون فقرات جوامع را به لرزه در ...

دانلود مقاله انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان

دانلود مقاله انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۷۷
 • در دنیای پیشرفته امروز که عصر ارتباطات و اطلاعات نام گرفته است. اطلاع رسانی از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخودار است و با توجه به این مهم که اطلاع رسانی می بایست دقیق، صحیح و مطابق با آخرین پیشرفتهای فن آوری و با تکیه بر ابزار و امکانات ارتباطی مدرن و ...

دانلود پروژه دانشجویی جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

دانلود پروژه دانشجویی جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

 • حقوق - فقه
 • ۱۹۲
 • الف) توضیح موضوعامروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در ...

دانلود پروژه دانشجویی جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

دانلود پروژه دانشجویی جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

 • بهداشت - تغذیه
 • ۱۹۳
 • مقدمه الف) توضیح موضوع امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار ...

دانلود مقاله ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی

دانلود مقاله ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۲۲
 • چکیده : این تحقیق کاربرد مدیریت کیفیت جامع را در سازمانهای بخش دولتی مورد بررسی قرار می دهد . ارزیابی ویژگیهای عملی این سازمانها درباره ده بعد مدیریت کیفیت جامع (مثل روابط عرضه کننده و مدیریت نیروی کار ) توسط نویسندگان ویا بکار گیری ادبیات دانشگاهی ...

دانلود تحقیق سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی

دانلود تحقیق سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای مجازی

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۱۶
 • مقدمه :با توسعه کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات, یک نوع جدید سازماندهی مطرح گردید که به آن سازمان مجازی گفته می شود (byrnc1993). سازمانهای مجازی شکلهایی از واحدهای سازمانی پراکنده از نظر جغرافیایی, نیمه مستقل (قسمتی مستقل و قسمتی وابسته) و نیمه جاودان ...

دانلود مقاله مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی

دانلود مقاله مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۲۱
 • این تحقیق کاربرد مدیریت کیفیت جامع را در سازمانهای بخش دولتی مورد بررسی قرار می دهد . ارزیابی ویژگیهای عملی این سازمانها درباره ده بعد مدیریت کیفیت جامع (مثل روابط عرضه کننده و مدیریت نیروی کار ) توسط نویسندگان ویا بکار گیری ادبیات دانشگاهی شناسایی ...

دانلود پروژه دانشجویی بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران در تابستان 85

دانلود پروژه دانشجویی بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده بیمارستان امام حسین (ع) تهران در تابستان 85

 • روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
 • ۴۵
 • بدون شک سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد. جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند. بیماری و ناتوانی، روابط انسانی را مختل و در نتیجه احساس امنیت و همبستگی را از انسان سلب می سازد. پس طبیعی است که علم طب ...

دانلود مقاله کاربرد کنترل کیفیت در صنایع شوینده و بهداشتی

دانلود مقاله کاربرد کنترل کیفیت در صنایع شوینده و بهداشتی

 • شیمی - زیست شناسی
 • ۴۷
 • 1-1 مقدمه انسان از ابتدا برای زدودن پلیدیها از تن، جامعه، مسکن، اشیاء و ادوات خود از آب استفاده می نموده و این حلال پاک کننده، همگانی، فراوانی، فراوانی و ارزانی، هزاران سال متداولترین وسیله شستشو برای بشر بوده است. یکی از ویژگیهای بارز بشر متمدن، ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.