دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود تحقیق میراث زن وشوهر

دانلود
 • خلاصه تحقیق میراث زن وشوهر

  زن و شوهر هم از هم دیگر ارث می برند. اگرچه دخول صورت نگرفته باشدو جمع می شوند با جمیع ورثه در صورتی که خالی از موانع باشد (کفرو...) در هر صورت از یکدیگر ارث می برند. مگر در مریض، آن درصوتی است که مرد درحال مریض بودن بازن ازدواج کرده، مرد اززن ارث نمی بردو زن هم از مرد ارث نمی برد.

  مگراینکه آن مرداز آن بیماری رهایی یابد و یا دخول به زن کند. دراین صورت از یکدیگر ارث می برند، اگرچه شوهر پیش از دخول بمیرد

  اگر مرد درزمان بیماری بازن ازدواج کند، ازیکدیگر ارث خواهندبرد. اگرچه دخول نباشد. بنابر قول اقرب، این همانند زن صحیح است که بامرد ازدوا ج کرده و بخاطر عمل کردن به اصل (اصل ارث بردن) و تخلف از این اصل که درمورد مرد است و این بخاطر یک دلیل خارجی است که موجب نمی شود زن به مرد الحاق شود، چون این الحاق قیاس است.

  درطلاق رجعی تا زمانی که عد تمام نشده، اگر هرکدام بمیرند از یکدیگر ارث می برند. بخاطر اینکه مطلقه رجعی درحکم زوجه است.

  بخلاف بائن که پس ازوقوع طلاق بائن زن وشوهر درمدت عده از یکدیگر ارث نمی برند، مگر اینکه مرد درحال بیماری زن خود را طلاق دهد،زن تایک سال از مرد ارث می برد، بخلاف مردکه ارث نمی برد.

  اگرن و شوهر خود فرزند داشته باشد، ازهمه ترکه ارث می برد، مانند سایر ورثه بنابر قول مشهور خصوصاً بین متاخرین و نیز مرد ارث می برد زن مطلق.

  اما زنی که فرزند که فرزند ندارد از عین زمین ارث نمی برد. قیمت آن و ابزارآلات ساختمان که مانند درب و پنجره و بناها از قبیل سنگها و آجرها و غیر. اما از قیمت ابزارها و بناها ارث میبردوقیمت گذاری می شود. بناها وخانه هایی که دردروی زمین است، منهای زمین پس یا قیمت به زن داده می شود.  

  ظاهر عبارت منصف آن است که زن عین درختان میوه دار و غیر آن را وارث می برد چون شهید اینها را از ارث زن استثنا نکرد و لذا در عموم ارث باقی می ماند، زیرا هرچه از مستثنی منه بیرون باشد(زمین و آلات ساختمانی) از عین آنها ارث می برد مثل غیر آنها .

  واین یکی از اقوال درمساله. بلکه از منصف چنین نظری دور است و معروف بین فقهای متاخرین و نزد خودمنصف است که محروم است. زن از عین درختان مثل بناها نه قیمت آنها بلکه از قیمت آنها ارث می برد.

  و ممکن است حمل کنیم آلات رابر آنچه که شامل درختان هم می شود.

  ظاهراً در مورد بناها فرقی میان بنایی که برای سکونت ساخته شده و بنایی که برای مصالح و اغراض دیگر مثل آسیا، حمام و اتاق روغن گیر زیتون یا کنجد یا آب انگور تهیه می شود. اصطبل و طویله و غیر اینها وجود ندارد. چون عنوان بنا بر همه اینها شامل می شود.

  اگر چه دراین موارد عنوان«باع»که در بسیاری ازروایات آمده است، داخل نمی شود، چون رباع جمع ربع است به معنای خانه.

 • فهرست تحقیق میراث زن وشوهر

مقالات مرتبط

دانلود پروژه دانشجویی تعیین تفاوت میزان اضطراب میان فرزندان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و فرزندان محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد نکرده اند

دانلود پروژه دانشجویی تعیین تفاوت میزان اضطراب میان فرزندان محروم از پدرکه مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و فرزندان محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد نکرده اند

 • روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
 • ۶۳
 • موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نکرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد که این افراد ...

دانلود گزارش کارآموزی نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

دانلود گزارش کارآموزی نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

 • حقوق - فقه
 • ۶۱
 • خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است .همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ...

دانلود تحقیق طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده

دانلود تحقیق طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده

 • حقوق - فقه
 • ۱۱
 • طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا ...

دانلود تحقیق ازدواج وطلاق

دانلود تحقیق ازدواج وطلاق

 • روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
 • ۱۷
 • عدم توازن نسبت های جنسی در سنین اصلی ازدواج پدیده ای ست که از یک سوء در اغلب کشورهای درگیر جنگ دوم جهانی و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ای که مراحل گذار دموگرافیک را با شتاب طی کرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقیق تر در هر جامعه ای که بخش ...

دانلود مقاله رایگان نقش های شوهر نسبت به زن

دانلود مقاله رایگان نقش های شوهر نسبت به زن

 • روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
 • ۵
 • چگونه می توانیم برای استحکام خانواده خود شرایط و فضای مناسبی به وجود آوریم ؟( قسمت دوم )در قسمت اول در مورد چگونگی ایجاد شرایط و فضای مناسب برای استحکام خانواده ، و نقش های مشترک همسران بر یکدیگر صحبت نمودیم اینک می خوانیم ... 2 - نقش های شوهر نسبت ...

دانلود مقاله بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن

دانلود مقاله بررسی روابط اخلاقی زن و شوهر از دیدگاه قرآن

 • الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
 • ۱۴
 • به نظر می رسد که در مقام خلقی و آفرینش پس از حکم امر الهی، زن به عنوان ماهیت برگرفته و با منشاییت مرد پدید آمده است و از نظر خلقی وابستگی تام و تمامی به مرد دارد. آنچه درپی می آید بیان گوشه هایی از حقوق متقابل زن و شوهر از دیدگاه قرآن است. نویسنده ...

دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد

دانلود مقاله نابرابری ارث زن و مرد

 • الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
 • ۵۲
 • عدم تبیین برخی از احکام و حدود الهی‏درباره زنان و تبدیل آنان به شبهه، موجب‏پنداری شده است که در نظام آفرینش، به زن‏ستم شده است. وجود برخی از آیات و روایات برای بسیاری‏از بانوان پرسش‏انگیز است; از جمله این که: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» .... ...

دانلود مقاله طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

دانلود مقاله طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان

 • الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
 • ۲۳
 • طلاق و آثار سوء آن به روی فرزندان مقدمهپیامدهای طلاق در کودکانطلاق فرایندی است که به زندگی زناشویی رسمی یک زن و مرد یا به عبارتی پدر و مادر خاتمه می دهد. طلاق شعله محبت ها را خاموش می کند، عشقها را به کینه و نفرت تبدیل می کند. خطر بزرگ طلاق متوجه ...

دانلود مقاله زنان طلاق و فرزندانشان

دانلود مقاله زنان طلاق و فرزندانشان

 • الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
 • ۲۶
 • زنان طلاق و فرزندانشانکودکان قر بانیان بی گناه طلاق هستند آنها در مرکز و کانون مبارزه و کشمکش بر سر موضوعاتی مانند حق حضانت حمایت های مالی و برنامه ملا قات قرار می گیرد دشوار تر از همه زمانی است که باید بین افرادی که به آنهاعشق می ورزند خط جدایی ...

دانلود مقاله روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق

دانلود مقاله روزه ،‌ انفاق ، ازدواج و طلاق

 • الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
 • ۷۴
 • یکی دیگر از موضوعات مشترک میان قرآن کریم و اناجیل اربعه، موضوع احکام و فروعات فقهی است که این امر هم در تعالیم و آموزه های موجود مسیح در اناجیل چهارگانه و هم در آیات شریفه قرآن کریم بدان اشاره شده است. در این دو کتاب علاوه بر آنکه به موضوعات مهمی از ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.