دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود مقاله تعریف ، خصوصیات اصلی و فواید تسهیم دستاوردها

دانلود
 • خلاصه مقاله تعریف ، خصوصیات اصلی و فواید تسهیم دستاوردها

  کدام سازمان است که علاقمند به ترکیب نمودن ارتباطات ، کار تیمی ، جهت گیری اهداف مشترک ، بهبود عملکرد ، مشارکت کارکنان و پاداشهای مالی در یک نظام نیست ؟ همین امر دلیل واقعی سازمانها برای استفاده ‌ هر چه بیشتر ازشکلهای مختلف تسهیم دستاوردها است .

   

  تسهیم دستاوردها چیست ؟

  تسهیم دستاوردها یک سیستم انگیزش یا کارانه گروهی است که افزایش عملکرد مؤسسه را در میان اکثر یا تمام کارکنان یک قسمت تقسیم می نماید و بنابراین مشارکت بیشتر کارکنان را موجب می گردد . برخی از مردم بسیاری از روشها را در زیر مجموعه سرفصل تسهیم دستاوردها قرار می دهند ، مثل تسهیم منافع و طرحهای پاداش به گروههای کوچک ، اما برخی دیگر این سیستمها را شامل نمی کنند . د رگذشته های دور ، مرز بین روش تسهیم دستاوردها و سایر روشهای انگیزشی به طور واضح مشخص گردیده بود . به لحاظ اینکه بسیاری از آنها روشهایی « بسته بندی شده ای » بودند که تحت عناوین اسکنلون (Scanlon ) ، راکر (Rucker ) ، ایمپروشر (Improshare )[1] شناخته می شدند . اگر چه می توانیم اثرهایی از این نظریه را دردهه های 1940 الی 1950 در اروپا و آمریکای شمالی ردیابی کنیم ، اما در واقع تنها درمدت 15-10 ساله ‌ اخیر علاقمندی در به کارگیری از این مفهوم زیاد شده است . در برخی از مؤسسات تجاری ، این علاقمندی به سبب افزایش فشارهای رقابتی بوده ؛ در برخی موارد دیگر مردم می خواستند که روشهای مدیریتی خود را درجهت مشارکت بیشتر تغییر دهند و گمان می کردند که یک پاداش می تواند جزء مهمی از این تغییر باشد ( مثل شرکت های ژاپنی ، ولوو ) ؛‌و عده ای می خواستند پرداخت حقوق کارکنان را باعملکرد سازمانی پیوند دهند. احساس ما این است که این عوامل در تداوم سرعت بخشیدن به استفاده از تسهیم دستاوردها با دامنه ‌ گسترده ای ازتأثیرات انگیزشی ، د ربسیاری از موقعیت ها و کاربردها نقش خواهند داشت . امروزه روند کلی جهان به سوی سوق دادن هر چه بیشتر برنامه ریزی های جهت دار به سوی برآوردن نیازها ومیزان پیچیدگی هر سازمان به طور خاص است . همان گونه که مفهوم تسهیم دستاوردها گسترش یافته،به انعطاف- پذیری و موفقیت آن افزوده شده است و احتمالاً  استفاده رویکردهای جهت دار نیز رو به افزایش است ، اگر چه در آغاز کار ممکن است بسیار مشکل بنماید . بیشتر شرکت های ژاپنی دارای گونه ای از تسهیم دستاوردها هستند که براساس منافع پایه گذاری شده است و اکثر کارکنان را شامل می گردد ، اما معمولاً  شکلی از پاداش تصادفی به شمار می رود .

  برخی از مهم ترین خصوصیات مشترک در تسهیم دستاوردها عبارتست از :

  بهبود عملکرد ؛ یکی از هدفهای تمامی طرحهای تسهیم دستاوردها بهبود عملکرد است این عملکرد ممکن است به سختی اندازه گیری شود ، با استفاده از زمان واقعی کل در مقابل زمان استاندارد و یا اندازه گیری فیزیکی میزان ستاده در مقابل میزان داده ها ، که تماماً  با روشهای محاسباتی گسترده ای براساس بهبود سود ها و یا بازگشت سرمایه هاست هستند .

  دستیابی به چیزی ؛ درگذشته بیشتر طرحهای تسهیم دستاوردها براساس عملکرد گذشته قرارداشتند که این امر سبب فروش آسان تر به کارکنان می شد . امروزه این طور به نظر می رسد روندی به سمت پایه گذاری کارانه بر اساس ترکیبی از عملکرد گذشته ومورد انتظار وجود دارد .

  تسهیم همه یا بیشتر کارکنان ؛ درگذشته ، این طور بود که طرح های تسهیم دستاوردها ، گروه انتخاب شده ای از کارکنان را شامل می شد به طور مثال کارکنان ساعتی یا کارکنان رسمی کارخانه ،‌اما امروز ه جهت اصلی به سوی شامل نمودن تقریباً تمام افراد است .

  مشارکت کارکنان ؛ بسیاری از برنامه ریزی بخشهای دولتی و خصوصی مشارکت قابل ملاحظه ‌کارکنان را شامل می گردد چراکه تأکید بر توسعه ‌ بهتر همکاری ، ارتباطات ، کار ود ست یابی به هدفهاس ت . مفهوم « کار هوشمندانه تر » به طور معمول نیازمند اشکالی از توانمندسازی و مشارکت کارکنان است .

  ویژه ‌ یک محل [2]؛ اگر چه استثناهایی وجودارد ولیاکثر طرحها به صورت ویژه ‌یک محل است واین روش بهتر است از اینکه بسیاری از مکانها را شامل یک طرح بنماییم .

  جهت گیرید درازمدت ؛ بیشتر برنامه های تسهیم دستاوردها در کوتاه مدت نتیجه نمی دهد؛ که این امر سبب ایجاد مشکلاتی در به کارگیری مشارکت کارکنان می شود . بنابراین دلایل ،‌در چند اجرای آزمایشی بخش های کوچکتری پایه گذاری گردید .

  عدم جهت گیری انفرادی ؛ از آنجایی که تسهیم دستاوردها یک جهت گیری گروهی است : بنابراین ظاهراً جهت گیری انفرادی یاگروههای کوچک نمی توانند شامل این سیستم گردند . پس قبل از اجرا ، اکثر شرکت ها جهت گیریهای انفرادی را حذف می کنند .

   

  چرا سازمانها تسهیم دستاورهارا اجرا می کنند؟

  نیروهای زیادی در جهت ترویج رشد تسهیم دستاوردها وارد عمل شده اند ، که این نیروها شامل رقابت بیشتر ، فشار بیشتر برای کیفیت وکاهش هزینه ،‌دانش و اطلاعات و منابع بیشتر درجهت کمک به سازمان ، فرمولهایی با انعطاف پذیری بیشتر . مشارکت بیشتر کارکنان ، پاسخگو بودن بیشتر مدیران و میزان موفقیت بیشتر برای سازمان هایی که تسهیم دستاوردها را به اجرا گذاشته اند ، می باشند . بیشتر مؤسسات و شرکت های علاقه مند به تسهیم دستاوردها را می توان براساس دلائلی که آنها چرا تسهیم دستاوردها را به اجرا گذاشته اند به سه گروه تقسیم بندی کرد :

  شرکت های مشکل دار : نیاز به تغییر مشاهده می شود .

  عملکرد ضعیف

  رابطه   ضعیف مدیریت و کارگران

  رکود بازار

   

  [1] -Improshare  این واژه تخلیص عبارت انگلیسی Improving  Productivity  through  Sharing به معنای بهبود بهره وری از طریق تسهیم است .

  [2] -Stie   Specific.

 • فهرست مقاله تعریف ، خصوصیات اصلی و فواید تسهیم دستاوردها

مقالات مرتبط

دانلود مقاله بررسی دیدگاه کارکنان در مورد تأثیر عوامل فشارزای سازمانی بر عملکرد و بهبود آن

دانلود مقاله بررسی دیدگاه کارکنان در مورد تأثیر عوامل فشارزای سازمانی بر عملکرد و بهبود آن

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۲۳
 • چکیده در دنیای پیشرفته و فراصنعتی امروز، فشارهای روانی سازمانی در زندگی شغلی افراد، مشکلات فراوانی ایجاد نموده است. نگرانی افراد نسبت به کار و مسائل مربوط به محیط‌کاری، محیط اجتماعی، اقتصادی و نیازهای متفاوت، انتظارات سازمان از کارمند یا تغییر ...

دانلود تحقیق کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالبت برای بهبود عملکرد

دانلود تحقیق کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالبت برای بهبود عملکرد

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۱۶
 • اهداف با مطالعه این فصل، کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت را در موارد زیر فرا می گیرید:• شناسایی، اندازه گیری و بهبود عملکرد؛ • به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل سودآوری راهبردی (یعنی، تعیین این که کدام یک از محصولات، خدمات یا مشتریان سودآورتر ...

دانلود مقاله اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوامل

دانلود مقاله اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوامل

 • علوم پزشکی - پیراپزشکی
 • ۴۱
 • این مطالعه یک برنامه مداخلاتی جامعه نگر با هدف اصلاح عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی کرونر و استروک و بهبود آگاهی ، نگرش و عملکرد مردم و کارکنان بهداشتی در رابطه با این عوامل و همچنین راههای پیشگیری از آنها میباشد . این مطالعه مداخله ای مشتمل بر ...

دانلود پروژه دانشجویی بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران از نظر مدیران و معاونین

دانلود پروژه دانشجویی بررسی تاثیر میزان بکارگیری فن آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران از نظر مدیران و معاونین

 • کامپیوتر - IT
 • ۲۰۲
 • مقدمه:تحولی ژرف در شرف وقوع است. تحولی که در سالهای آینده جامعه صنعتی را اساساً دگرگون خواهد نمود. این تحول ویژه، نتیجه پیشرفتهای سریع و بی‌سابقه تکنولوژی اطلاعات در سالهای اخیر است. پیشرفت علم و دانش در سالهای اخیر دستاوردهای فراوانی را برای انسان ...

دانلود مقاله بررسی سازمان ها و نظام اجتماعی اطلاعات حسابداری و مدیریت کار

دانلود مقاله بررسی سازمان ها و نظام اجتماعی اطلاعات حسابداری و مدیریت کار

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۳۰
 • چکیده:با وجود فراخوان ها برای استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری دیگران (جانسون 1998) هنوز خیلی ها لازم است درباره بررسی اطلاعات و هدف آنها چیزهایی یاد بگیرند. این نقص در برنامه ی اصلی خصوصا در ناکامی در یکی کردن در تلاش های تحقیقاتی راجع به حقیقت ...

دانلود تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان

دانلود تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۱۶
 • چکیدهاین مقاله روش انجام ارزیابی عملکرد کارکنان را شرح می‌دهد. معیارهای ارزیابی عملکرد، ارتباط بین ارزیابی عملکرد با ارزشیابی مشاغل و حقوق و مزایا، فنون مختلف ارزیابی عملکرد، اهداف، مکان و زمان ارزیابی عملکرد، خصوصیات شخصیتی ارزیاب و سایر نکات و ...

دانلود گزارش کارآموزی بررسی عملکرد و نگهداری از سد و شبکه در استان خوزستان

دانلود گزارش کارآموزی بررسی عملکرد و نگهداری از سد و شبکه در استان خوزستان

 • عمران - معماری - شهرسازی
 • ۱۰۷
 • استان خوزستان با وسعت 67282 کیلومتر مربع دارای 5 رودخانه‎ کارون ، دز ، کرخه ، زهره و هندیجان با آورد سالانه جمعاً 6/31 میلیارد مترمکعب آب می‎باشد . مجموع اراضی محدوده دشتها 2/4 میلیون هکتار است که از این مقدار حدود 6/1 میلیون هکتار قابل کشت است ( ...

دانلود پروژه دانشجویی بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دانلود پروژه دانشجویی بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۵۴
 • چکیده بررسی حاضر تحت عنوان « بررسی عوامل مؤثر در انگیزش شغلی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس نظریه سلسله مراتبی نیازهای مازلو، در سال 77-1376» به شرح زیر است:در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش کارکنان جایگاه ...

دانلود مقاله تحلیل عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی و تعیین اثر بخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی: کاربرد برنامه‌ریزی خطی

دانلود مقاله تحلیل عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای شهری و روستایی و تعیین اثر بخشی مخارج خانوارها در تأمین نیازهای غذایی: کاربرد برنامه‌ریزی خطی

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۳۵
 • چکیده عملکرد تغذیه‌ای خانوارها به عوامل مختلفی همچون توان اقتصادی، دسترسی به بازار مواد خوراکی، سطح دانش و اطلاعات تغذیه‌ای آنها وابسته است. در سالهای اخیر در خصوص الگوی مصرف خانوارها و ضرورت تصحیح آن بسیار بحث شده است. متخصصین علم تغذیه بر دسترسی ...

دانلود مقاله آیین‌نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله آیین‌نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۵۷
 • ماده 1. تعاریف‏1. منظور از سازمان، در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.2. معاملات، خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.3. تابلوی بورس تابلویی است که برای ارائه اطلاعات طبقه‌بندی شده اوراق ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.