دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود مقاله معنی اصطلاحی انقلاب و اقسام آن

دانلود
 • خلاصه
 • فهرست
 • خلاصه مقاله معنی اصطلاحی انقلاب و اقسام آن

  معنی اصطلاحی انقلاب و اقسام آن :

  به نظر می رسد که ابتدا انقلاب و اسلام تعریف شود گر چه هر دو واژه و کلمه با اینکه عربی است بسیار مانوس و آشنا برای ملت مسلمان ایران و بلکه برای همه کسانی است که در این مدت با انقلاب اسلامی از طریق رسانه ها و نوشته ها آشنا شده اند .

  انقلاب به معنای لغوی دگرگونی - حالی به حالی شدن چیزی - بازگشت و به معنای روشن تر ، پذیرش دگرگونی است زیرا قلب به معنای واژگون کردن و زیر و رو کردن است و انقلاب به معنی پذیرش دگرگونی است مثل اینکه چیزی به خاطر علل و عواملی دگرگونی را بپذیرد که البته پس از پیدایش علل و عوامل پذیرش حتمی است مثل دگرگونی مایعی به مایع دیگر برگشتن شراب به سرکه گر چه هر دو مایعند ولی اولی دارای خواص و آثار و احکامی بوده که پس از انقلاب و تبدیل تبدیل به سرکه آن خواص ، آثار و احکام عوض شد ، بنا بر آنچه ذکر شد معنای انقلاب از نظر لغت و به ویژه زبان قرآن کریم روشن شد . معنای انقلاب در اصطلاح : سرنگونی یک نظام اجتماعی کهنه فرسوده و جایگرین کردن آن با نظام اجتماعی نو و مترقی و به عبارت دیگر سرنگونی یک نظام اجتماعی کهنه و فرسوده و سرنگونی حکومت طبقه یا طبقات رو به زوال و ارتجاعی و جایگزین کردن آن با نظام اجتماعی جدید و پیشرو ، و حکومت طبقه یا طبقات پیشرو و بالنده است .

  و معنای انقلاب اجتماعی : دگرگونی در ساخت اجتماعی جامعه ، تحولی که به تغییر رژیم و ساخت سیاسی محدود نمی شود و تا زیر بافت اجتماعی گسترش  می یابد .

  انقلاب روحی را به معنای : پیدایش انسان نو از نظر اندیشه ، شیوه عمل ، عواطف و احساسات و آرمانها گرفته اند . بعضی انقلاب اسلامی را تغییر حاکمیت طاغوت          ( هر تجاوزگر یا هر معبودی غیر از خداوند) به معنی استقرار الله معنی کرده اند   انقلاب اسلامی یک انقلاب سیاسی یا دگرگونی اجتماعی محض نیست ، بلکه تجدید حیات اسلام را در تمام وجوه و ابعاد در نظر دارد و متضمن بازگشت به اصول اساسی اسلام است .

  شهید مطهری می گوید : انقلاب عبارت است از طغیان و عصیان مردم یک ناحیه و یک سر زمین علیه نظم حاکم موجود برای ایجاد نظمی مطلوب ، به بیان دیگر : انقلاب از مقوله عصیان و طغیان است علیه وضع حاکم به منظور استقرار وضعی دیگر .

  به این ترتیب معلوم می شود که ریشه هر انقلاب دو چیز است ، یکی نارضائی و خشم مردم از وضع موجود . و دیگر آرمان یک وضع مطلوب ، شناختن یک انقلاب یعنی شناخت عوامل نارضائی و شناخت آرمان مردم .

  آنچه به عنوان معنای اصطلاحی آورده شد بدون تردید با قطع نظر از دیدگاه اسلام است لکن بدان معنا نیست که معنای انقلاب اسلامی کلا متضاد و مباین با این معنای انقلاب است ، چه بسا بعضی از این مفاهیم یا همه آنها رد انقلاب اسلامی باشند منتها به علاوه اسلام به آن خواهیم پرداخت .

  معنای اسلام -آیات 19 و 125 سوره مبارکه انعام

  با توجه به کلمه اسلام که در قرآن کریم بطور گسترده بدان اشارت رفته است و بهترین و مناسبترین آیات با مقام بحث شاید آیه 19 سوره مبارکه آل عمران باشد : ان الدین عندالله الاسلام: دین محققا نزد خداوند دین اسلام است و آیه مبارکه 125 سوره انعام است : فمن یر د الله ان یهدیه یشرح صدر اللاسلام : کسیکه خداوند ارداه راهنمائی او را فرموده باشد سینه اش را برای پذیرش اسلام باز می کند ، و همچین آیه 22 از سوره مبارکه زمر : افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه : آیا آن کسیکه خداوند سینه اش را برای پذیرش اسلام باز کرده است او بر راه روشنی از طرف خدایش قرار ندارد ؟

  و با توجه به اینکه اسلام و یا دین اسلام عبارت از مجموعه ای از اصول اعتقادی و فروع عملی اعم از عبادات ، معاملات و سیاسات و اخلاقیات و اجتماعات است  انقلاب اسلامی معنای خاص خودش را خواهد داشت غیر از آنچه مصطلح در جهان مادی و استکباری است .

  طلوع اسلام و پایان نابسامانیها

  اکنون می بینیم که اسلام چگونه با برپائی انقلاب همه جانبه درونی ، اجتماعی و سیاسی ، اوضاع نابسامان را به سامان آورد و چگونه به سرعت جای خودش را در جهان باز و تثبیت کرد .

  پیامبر بزرگ اسلام در سنه 609 میلادی آنطوریکه جرجی زیدان می گوید مبعوث به رسالت گشت و در آنوقت چهل سال تمام از عمر مبارکش گذشته بود ، باز هم او  می گوید در سنه 611 میلادی در غار حراء اولین وحی و سوره قرآن بر او نازل گشت که همان سوره علق باشد که بعد از بسم الله امر و فرمان قرائت و خواندن بر او نازل شد و فرمود : بخوان به نام خدایت ، آن خدائیکه جهان را آفریده و انسان را از آبی گندیده آفرید بخوان و حال اینکه خدای بزرگوار تو کسی است که نوشتن با قلم را تعلیم انسان نمود و به انسان آموخت آنچه را که نمی دانست : و بنا به نقل یعقوبی فردای آن روز که اولین پیام خدا بر او نازل گشت ، جبرائیل پیامبر را دید که جامه بر خود پیچیده و استراحت می کند دومین سوره را بر او نازل کرد و بعد از بسم الله مخاطب شد : ای گلیم  به خود پیچیده به پاخیز و مردم را بترسان و خدایت را تکبیر بگو ، و جامه ات را تطهیر نما ، و از گناه و پلیدی دوری نما ، به نقل یعقوبی ، پیامبر اسلام سه سال در مکه امر رسالت را پوشیده میداشت فقط خدیجه و علی بن ابیطالب و زید بن حارثه به او گرویده بودند و سپس خدای عزوجل او را امر فرمود تا رسالت خویش را آشکار سازد پس از دعوت خود را علنی ساخت .

  ایجاد انقلاب روحی بوسیله پیامبر

  هدف بعثت پیامبر اسلام بطور فشرده روشن شد . که اولا از نظر فردی با خواندن آیات خداوند بر مردم تزکیه وپالایش جان مردم از بدیها و ایجاد انقلاب در فکر و اندیشه آنها است .

  لذا به دنبال تزکیه ، تعلیم کتاب و حکمه بیان شده زیرا مردم پیش از آن در گمراهثی روشنی بودند ثانیا از نظر اجتماعی انقلاب سیاسی بود که با ایجاد حکومت الهی حاکمیت طاغوت را نابود و در سایه حکومت الله دادگری و دادگستری نماید و لازمه آن انقلاب اجتماعی می باشد که در سایه برقراری حکومت الله روابط و اخلاق اجتماعی مردم بر اساس دستورات خداوند و پیامبر تنظیم می گردد .

  با توجه به تقسیثم انقلاب روحی همچنانکه در آغاز بحث آورده شده معنای آن بحسب آنچه ذکر شد : پیدایش انسانی نو از نظر اندیشه ، شیوه عمل ، عواطف و احساسات آرمانها بود .

  می توانیم بطور جزم ادعا نمائیم که پیامبر بزرگوار اسلام در آغاز دعوت دست به ایجاد یک انقلاب روحی در یمان مردم زد که ما این مدت را به زمان سازندگی و زمینه سازی برای انقلاب سیاسی و اجتماعی تعبیر می نمائیم و این مدت دقیقا ده سال طول کشید با توجه به اینکه تبلیغ علنی پس از گذشت سه سال از بعثت آن حضرت شروع شد ، و آنقدر کلمات آن حضرت نافذ بود که افراد غیر معاند تا دعوت را می شنیدند  می پذیرفتند به حدی که کفار قریش با راهنمائی ولید ابن مغیره مخزومی که بزرگ و خردمند آنها به حساب می آمد گفتند ساحر است .

  پی ریزی نظام اسلامی بر محور امامت و ولایت

  پس از اینکه یاد آور شدیم که در آغاز دعوت علنی پیامبر اسلام انقلاب روحی و تزکیه افراد وجهه همت و نظر پیامبر اسلام بود و پس از ایجاد دگرگونی روحی و ساختن افراد و آماده سازی زمینه دست به انقلاب سیاسی و اجتماعی زد ، پیامبر اسلام (ص) پس از هجرت دست به تشکیل حکومت زد که معنای آن حاکمیت الله و قواعد  و  قوانین اسلام بود و قهرا نفی نظامات غیر الهی بود گر چه ما گفتیم نظام مشخصی در جزیرالعرب حاکم نبود ، بلکه نظام قبیله ای و اشرافیت  جاهلی حاکم بود چرا در ایران و روم دو نظام پادشاهی حاکم بود که مبتنی بر دیکتاتوری بود ، حاکمیت نظام اسلامی روشن بود که با همه اینها مخالف و همه را طرد و نفی می کرد از این رو هم همه با این انقلاب مخالفت می کردند و بهرحال پیامبر اسلام با کمک خداوند و مومنین که به او گرویدند حاکمیت ایجاد کرد ، خداند به او فرمود : آن خداوند است که شما را با یاری خود و بوسیله مومنین نصرت می کند .

  پیامبر بزرگوار اسلام با انتخاب 12 نفر بعنوان نقیب از اوس و خزرج و سر پرستی دادن به آنها اختلاف دیرینه بین اوس و خزرج را رفع و با تلاوت وحدت بخش و اتحاد آفرین قرآن اتحاد کلمه بوجود آورد : همه تان به ریسمان خدا چنگ بزنید و پرآکنده مشوید نعمت خداوند را بر خودتان به یاد آورید ، در وقتی که دشمن همدیگر بودید بین دلهای شما الفت برقرار کرد و به سبب نعمت خداوند ( یعنی راهنمای شما بدین حق و گرویدن شما به آن ) برادر همدیگر شدید .

  ریشه های انقلاب اسلامی

  منظور از ریشه های انقلاب علل و انگیزه هائی ست که باعث به حرکت در آمدن مردم گردید و آنها را به طغیان و عصیان علیه حاکمیت موجود وادار کرد تا انقلاب محقق و پیروز گردید . ما در آغاز که انقلاب را معنا کردیم گفتیم معنای و تعاریفی که برای انقلاب شده با اینکه با قطع نظر از دیدگاه اسلام است ولی بدان معنا نیست که تضاد و تباین با تعریف اسلامی آن داشته باشد چه بسا همه آن مفاهیم در انقلاب ما موجود است بعلاوه مفهوم اسلامی ، حقیقت مطلب هم همین است و ما به خواست خداوند در فصل ماهیت انقلاب مفصل در این زمینه بحث خواهیم کرد .

  همه جانبه بودن انقلاب اسلامی

  بطور خلاصه باید گفت همچنانکه انقلاب اسلام در عصر طلوع اسلام انقلابی همه جانبه یعنی هم انقلابی سیاسی زیرا یعنی هم انقلابی روحی و درونی بود و هم انقلابی سیاسی زیرا حاکمیت موجود را نابود کرد و حاکمیت الله را برقرار ساخت وهم انقلابی اجتماعی و هم انقلابی اقتصادی ، پس می توانیم ادعا کنیم که ریشه های انقلاب یعنی عوامل و عللی که باعث انقلاب شد همه اینها بوده است ، نابسامانیهای اقتصادی و حیف و میل بیت المال به وسیله دربار و ایدی آن ، دست و پا زدن بقیه مردم در فقر و رنج و فلاکت ، سلب آزادیهای مشروع مردم و برقراری حکومت پلیسی به وسیله ساواک مخوف شاه ، وابسته شدن کشور به غرب و از بین رفتن استقلال سیاسی کشور و تحقیر مردم که نمونه بارزش مسئله کاپیتولاسیون بود .

 • فهرست مقاله معنی اصطلاحی انقلاب و اقسام آن

مقالات مرتبط

Cached 1396/04/31
دانلود تحقیق انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطه

دانلود تحقیق انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطه

 • تاریخ
 • ۱۷
 • پیروزی انقلاب اسلامی در ایران<br>انقلاب ۱۳۵۷<br>انقلاب ۱۳۵۷ (خورشیدی) ایران، همچنین شناخته شده به انقلاب اسلامی، قیامی بود که با شرکت اکثر مردم و احزاب ملی، مذهبی، کمونیستی، و روشنفکران ایران، نظام پادشاهی این کشور را سرنگون، و ...

دانلود مقاله عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی

دانلود مقاله عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی

 • تاریخ
 • ۲۳
 • هر انقلابی برای رسیدن به پیروزی مراحلی را سپری می کند. از جمله این مراحل مرحله ویرانگری یا شتاب زایی است که نقطه نهایی برانداختن نظام موجود و سرنگونی حکومت است . در مورد عوامل شتاب زایی انقلاب اسلامی نظرات و دیدگاه های مختلف ارائه شده است : برخی نقش ...

دانلود تحقیق مواضع جبهه ملی در برابر انقلاب اسلامی

دانلود تحقیق مواضع جبهه ملی در برابر انقلاب اسلامی

 • تاریخ
 • ۹
 • همان‌طور که گفته شد جبهه ملی از همان آغاز شکل‌گیری به سلطنت گرایش داشت. هر چند ملی‌گرایی را اساس کار و آرمان اصلی خویش قرار داده بود، اما در راستای اهداف شخصی و تأمین منابع استعمار و گسترش غرب‌گرایی و مخالفت با اسلام و عناصر مذهبی گام بر می‌داشتند. ...

دانلود مقاله بیان ارزشها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

دانلود مقاله بیان ارزشها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

 • تاریخ
 • ۱۲
 • نویسنده بر آنست تا در این مقاله کوتاه و فشرده ضمن معرفی ارزشها از دیدگاه معظم له ،متعاقبا آفاتی که این ارزشهای انقلاب را تهدید میکند، فهرست وار مطرح و بار دیگر مردم و مسئولین دلسوز نظام اسلامی را به تعمیق و تامل دعوت نماید.<br>عظمت شخصیت حضرت ...

دانلود تحقیق تهاجم های دشمنان علیه انقلاب اسلامی

دانلود تحقیق تهاجم های دشمنان علیه انقلاب اسلامی

 • تاریخ
 • ۷
 • تهاجم های غرب در دوره های مختلف با استعمار و استضار و اکنون با استفاده از رسانه و ارتباطات همواره سعی داشته اند هرگونه تهاجم مقابل خود را منسوخ و ناکارآمد و خود را ابدی جلوه دهند اما این ادعای ناکام و غیر عملی است که تحقق نخواهد ...

دانلود مقاله چگونگی رخداد انقلاب اسلامی

دانلود مقاله چگونگی رخداد انقلاب اسلامی

 • تاریخ
 • ۲۸
 • قیام 15 خرداد 1342<br>▫ تلاش روحانیان ومردم به رهبری امام در برابر آثار منفی انقلاب سفید<br>▫ رهبری حرکت های مخالف رژیم پهلوی به بخش مذهبی جامعه منتقل شد.<br>▫ کشتار مردم در قیام فوق، چهره شاه را که تا آن زمان تقصیرها را به گردن ...

دانلود تحقیق اتحاد ملی و انسجام اسلامی، راهکار مقابله با توطئه دشمنان انقلاب اسلامی

دانلود تحقیق اتحاد ملی و انسجام اسلامی، راهکار مقابله با توطئه دشمنان انقلاب اسلامی

 • الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
 • ۷
 • تاریخ اسلام از زمان پیامبر گرامی تا امروز، کلمه وحدت و اتحاد را بارها شنیده است و در همه ادوار تاریخ، همه مصلحین اسلامی ضرورت حفظ وحدت و اتحاد را به پیروان خود توصیه کرده‌اند. <br>پس از انقلاب اسلامی نیز معمار کبیر انقلاب بر وحدت کلمه تاکید ...

دانلود تحقیق جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران

دانلود تحقیق جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران

 • بیمه
 • ۹
 • مؤسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت میکردند. در چهارم تیر 1358 بنابر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی، ملی اعلام شدند و پروانه ...

دانلود تحقیق مرگ انقلاب لاله‌ای و نقش آن در جنگ نرم ایالات متحده امریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران

دانلود تحقیق مرگ انقلاب لاله‌ای و نقش آن در جنگ نرم ایالات متحده امریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران

 • علوم سیاسی
 • ۳۰
 • <p>چکیده</p> <p>جایگزین ‌ساختن عناصر حکومتی با استفاده از قدرت نرم بدون توسل به زور و اقدامات خشونت‌آمیز یکی از راهبردهای امریکا در کنار راهبرد مبتنی بر تهاجم گسترده، سنگین و سریع نظامی برای ایجاد تغییر در کشورهای هدف بود. گرجستان، ...

دانلود مقاله تفاوت مشروطیت و انقلاب اسلامی

دانلود مقاله تفاوت مشروطیت و انقلاب اسلامی

 • تاریخ
 • ۲۳
 • <p>در آستانه‌ی صدمین سالگرد مشروطیت که با بیست و هفتمین سال انقلاب اسلامی ایران مصادف است، جای دارد که میان ایده‌ها، عقاید و ادبیاتی که به مشروطیت منجر شد با آن افکار و ادیاتی که انقلاب سال ١٣٥٧ را شکل داد، مقایسه یی اساسی صورت ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.