دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود پروژه دانشجویی مدلیابی قابلیت اعتماد

دانلود
 • خلاصه
 • فهرست
 • خلاصه پروژه دانشجویی مدلیابی قابلیت اعتماد

  تابستان 1385

  مقدمه

  بحث قابلیت اعتماد از جالبترین مباحث آمار است که برای هر نوع سلیقه و ضرورتهای علمی مطلبی ارزنده دارد از لحاظ کاربرد علوم در صنعت، تکنولوژی و سایر علوم نقش اساسی و انکارناپذیر دارد. مجموعه ای که ملاحظه می‌کنید بحثی از مدلیابی قابلیت اعتماد است در فصل اول مفاهیم پایه‌ای که ضرورت دارد مثل تابع قابلیت اعتماد و تابع مخاطره آمده است در فصل دوم توزیع هایی که در قابلیت اعتماد کاربرد دارند ملاحظه می‌شود فصل سوم مبحثی از انتخاب مدلها در قابلیت اعتماد دارد که شامل بخش هایی ویژه است در فصل 4 مبحث برازش مدل را با استفاده از آزمونهایی رایج در علم آمار داریم. در این مجموعه سعی شده است از مثالهایی زیاد و پرکابرد و نمودارهای متناسب با آن استفاده شود.

  در تهیه این پروژه از 3 منبع:

  1- تئوری قابلیت اعتماد                گرتس باخ

  2 – مدل بندی قابلیت اعتماد           لینراس، ولستنهلم

  استفاده شده است.

  تابع قابلیت اعتماد:

  فرض کنید T‌ یک متغیر تصادفی پیوسته که نشان دهنده ویژگی طول عمر است می‌باشد که زمان شکست نامیده می‌شود با تابع چگالی احتمال f(t) و فرض کنید T‌ یک مقدار نامنفی است و مقیاس اندازه گیری تعریف می‌شود یک درک ویژه از T‌ علامت گذاری کردن T‌ است. تابع توزیع به صورت زیر است:

  F(t) تجمع احتمال شکست را همانطور که t‌ افزایش پیدا می‌کند توصیف می‌کند. F(t) در حال افزایش در زمان t=0، صفر است و متمایل به یک است وقتی t‌ به بی نهایت میل می‌کند همچنین f(t)‌ با مشتق گیری از F(t)‌ بدست می‌آید.

   

   شکل (1-1)- توابع توزیع و قابلیت اعتماد

  صدمین صدک از توزیع T، مقدار tp‌را می‌گیرد.

  چنین نکاتی در یک توزیع طول عمر مناسب اند مثلا طول عمر ضمانت شده تولید مصرف کننده تابع قابلیت اعتماد R(t) بصورت زیر است:

  R(t1=1-F(t)= P(T>t)

  این احتمال وقتی که طول عمر از t‌ متجاوز می‌شود را بیان می‌کند و اندازه عمده‌ای از قابلیت اعتماد است. می‌گوییم  قابلیت اعتماد در to است. تابع قابلیت اعتماد تکمیل کننده F(t) است مقدار یک در t=0‌ می‌گیرد و متمایل به صفر است وقتی t‌ به بی نهایت میل می‌کند.

  F(t) و R(t)‌برهم منطبقند وقتی دو تابع مقدار 5/0 می‌گیرند. مقدار t‌ در این نقطه t0/5‌ میانه است که یک اندازه ممکن برای متوسط طول عمر است.

  مثال (1-1): یک تولید که دارای تابع قابلیت اعتماد زیر است:

  که t‌ سالها را اندازه می‌گیرد ضمانت 6 ماهه دارد احتمال شکست تولید در زمان گارانتی بوسیله  داده شده است.

  تعیین مدت زمان گارانتی لازم برای احتمال شکست 0/01‌، یعنی t0/01  از طریق حل معادله زیر بدست می آید :

  بنابراین یک زمان گارانتی مناسب برای این تولید ممکن است تنها 3 ماه باشد. در آنالیز قابلیت اعتماد متوسط زمان برای شکست سیستم (MTTF) اغلب از موضوعهای مورد علاقه است که بصورت زیر می‌باشد:

                                                                                         (1-1)

  اکنون می‌توانیم نشان دهیم وقتی T‌ روی بازه  تعریف می‌شود، MTTF‌ ناحیه بین R(t)‌ و محور t‌ است. این یک مقایسه مفید از توابع قابلیت اعتماد گوناگون است. با ارزیابی طرف راست (1-1‌) درمی‌یابیم که:

  در tR(t)، R(t)‌ همانطورکه t‌ به بی نهایت میل می‌کند متمایل به صفر است خیلی سریعتر از وقتی که t‌ متمایل به بی نهایت است. بنابراین:

                                                                                            (2-1)

  در نمودار (2-1)‌ ناحیه تحت R2(t) واضحا بزرگتر از ناحیه تحت R1(t) است. و با قابلیت اعتماد بزرگتری در تمام t‌ همراه است. در نمودار (3-1)‌ توزیع های طول عمر MTTF  یکسان دارند اما در واقع خیلی متفاوت اند.

 • فهرست پروژه دانشجویی مدلیابی قابلیت اعتماد

  مقدمه

  فصل اول مفاهیم پایه

        1-1-تابع قابلیت اعتماد.................................................................................... 2

        1-2-تابع مخاطره............................................................................................. 6

        1-3-امید ریاضی............................................................................................. 9

  فصل دوم: مدلهای طول عمر رایج

        2-1-فرآیند پواسن........................................................................................... 13

        2-2- توزیع وایبل............................................................................................ 14

        2-3-توزیع گامبل............................................................................................ 17

        2-4-توزیع های نرمال و لوگ نرمال ................................................................. 19

        2-5-توزیع های لجستیک و لوگ لجستیک........................................................ 22

        2-6-توزیع پاراتو............................................................................................. 23

  فصل سوم: انتخاب مدل

        3-1-برآوردهای ناپارامتری R(t)  و h(t)............................................................ 26

        2-3-سانسور کردن.......................................................................................... 29

        3-3- برآوردگر کاپلان – میر............................................................................ 30

        3-4-روشهای نموداری..................................................................................... 33

        3-5-برازش خط مستقیم.................................................................................. 34

  عنوان                                                                                                                    صفحه

        3-6-نمودار وایبل............................................................................................ 34

        3-7-نمودار نرمال ........................................................................................... 37

        3-8-نمودار خانواده دیگر مدل ها ..................................................................... 39

        3-9-مقایسه توزیع ها ..................................................................................... 42

  فصل چهارم: برازش مدل

        4-1-برآورد پارامتری ...................................................................................... 45

        4-2-واریانس برآورد کننده............................................................................... 45

        4-3-فاصله اطمینان برآوردها............................................................................ 46

        4-4-روش ماکزیمم درستنمایی......................................................................... 48

        4-5-برآورد چندکها......................................................................................... 53

        4-6-روشهای برآورد با استفاده از زمان های نمونه.............................................. 55

        4-7-نمودارهای احتمالاتی معمولی.................................................................... 57

        4-8-نیکوئی برازش ........................................................................................ 60

        4-9-آزمون کای دوپیرسن................................................................................ 61

        4-10-آزمون کولموگروف – اسمیرنوف............................................................. 64

        4-11-آزمونهای نرمالیتی ................................................................................. 66

        4-12-آزمونهای A2 و W2................................................................................ 68

  فصل پنجم: پیوست

  منابع....................................................................................................................... 71

   

مقالات مرتبط

Cached 1396/05/18
دانلود تحقیق آشنایی با نمودار پارتو

دانلود تحقیق آشنایی با نمودار پارتو

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۹
 • چگونه می توان کیفیت را بهبود بخشید ، راه طولانی باید طی شود و کارهای متعددی صورت گیرد ، در مراحل مختلف نیاز به شناسایی وضعیت فعلی داریم و عزمی راسخ جهت بهبود این وضعیت در این نوشته تلاش خواهد شد یکی از ایزارهای موثر در شناخت جنبه های گوناگون مرتبط ...

دانلود مقاله شبکه های احتمالی، روش مسیر بحرانی و نمودار گانت

دانلود مقاله شبکه های احتمالی، روش مسیر بحرانی و نمودار گانت

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۲۱
 • شبکه های احتمالی، روش و مسیر بحرانی و نمودار گانت<br>قبل ار تلاش جهت استفاده از این ابزار (Pert، CPM و Gantt) اطاعات پروژه باید از طریق معینی جمع آوری شده باشند. لذا لازم است یک توضیح پایه ای و اساسی در مورد قدم های ارتباطی ابتدایی کار داده ...

دانلود ‫پروژه نمودارهای بدست آمده از طریق پرسش نامه ها در مورد استفاده از تلویزیون

دانلود ‫پروژه نمودارهای بدست آمده از طریق پرسش نامه ها در مورد استفاده از تلویزیون

 • ریاضیات - آمار
 • ۱۲
 • همانطور که از نمودارها مشخص است تلویزیون در جامعه ما محبوبیتی ندارد و افراد اغلب مقدار کمی از وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می کنند و اکثر کسانی که تلویزیون نگاه می کنند در شب ها به دیدن برنامه های ورزشی می پردازند و در کل رابطه‌ی جامعه با تلویزیون ...

دانلود مقاله نمودارهای UML

دانلود مقاله نمودارهای UML

 • کامپیوتر - IT
 • ۷۰
 • UML به افراد اجازه می دهد تا چندین نوع مختلف از نمودارهای بصری را به وجود آورند که جنبه های مختلف سیستم را نمایش می دهد . Rational Rose از ایجاد اکثر این مدلها ، همانطور که در زیر آمده ، پشتیبانی می کند . <br>- نمودار Use Case<br>- ...

دانلود مقاله پیاده سازی سیستم تحلیل برخط و نمودارهای مربوطه . مباحث ویژه در پایگاه داده

دانلود مقاله پیاده سازی سیستم تحلیل برخط و نمودارهای مربوطه . مباحث ویژه در پایگاه داده

 • کامپیوتر - IT
 • ۳۶
 • ا-قابلیتهای سیستم <br>- پردازش تحلیلی اطلاعات جهت بدست آوردن شاخصهای اطلاعاتی و عملیاتی از وضعیت آموزشی دانشجویان ، اساتید ، دروس ، دانشکده ها و .. <br>- ارائه نمودارهای دینامیک در محیط وب با استفاده از فناوریهای OLAP : Online Analytical ...

دانلود گزارش نمودارهای بدست آمده از طریق پرسش نامه ها در مورد استفاده از تلویزیون

دانلود گزارش نمودارهای بدست آمده از طریق پرسش نامه ها در مورد استفاده از تلویزیون

 • ریاضیات - آمار
 • ۱۱
 • تحلیل نمودارهای رسم شده:<br>همانطور که از نمودارها مشخص است تلویزیون در جامعه ما محبوبیتی ندارد و افراد اغلب مقدار کمی از وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می کنند و اکثر کسانی که تلویزیون نگاه می کنند در شب ها به دیدن برنامه های ورزشی می پردازند ...

دانلود مقاله تفسیر نمودارهای وR:

دانلود مقاله تفسیر نمودارهای وR:

 • ریاضیات - آمار
 • ۱۶
 • برای تفسیر نمودار باید ابتدا اطمینان حاصل شود که نمودار R شرایط تحت کنترل را نشان می دهد. اگر هر دو نمودار وR وجود یک روند غیر تصادفی را منعکس نمایند. ابتدا باید انحرافات با دلیل در نمودار R حذف گردد. تا باعث شود روند غیر تصادفی موجود در نمودار از ...

دانلود تحقیق نقشه های گرافیک و نمودارها

دانلود تحقیق نقشه های گرافیک و نمودارها

 • نقشه برداری - نقشه کشی
 • ۵۷
 • نقشه های گرافیک و نمودارها <br> نرم افزارCADD ساخت نقشه ها و نمودارها را پشتیبانی می کنند . بسیاری از بسته های نرم افزاری ورودی از برنامه های CADD را خواهند پذیرفت . بنابراین نقشه ها و نمودارها و سایر رسم های CADD می توانند موجب تولید بروشورها ...

دانلود مقاله آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

دانلود مقاله آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

 • حقوق - فقه
 • ۳۰۴
 • <p>نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )[1] چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.