دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود گزارش کارآموزی آفت‌کش ها

دانلود
 • خلاصه
 • فهرست
 • خلاصه گزارش کارآموزی آفت‌کش ها

  شرح وظایف بخش تحقیقات آفتکشها

  1- تحقیق در زمینه ایجاد بانک اطلاعات سموم کشور و گیاهان آفت کشها

  2- تحقیقات در زمینه شیمی مایکوتوکسینها به منظور شناسایی و اندازه‌گیری انواع آن و بررسی روشهای توکسین‌زائی

  3- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه تعیین باقیمانده سموم روی محصولات کشاورزی و تعیین دوره کارنس آنها

  4- تعیین میزان مجاز و حداکثر اغماض باقیمانده سموم روی محصولات کشاورزی

  5- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه فرمولاسیون سموم امولسیفایرها و مواد حامل با توجه به شراط اقلیمی کشور

  6- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه زیست سنجی سموم و بررسی ایجاد مقاومت به آفت‌کشها

  7- ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه تاثیر مواد موثره گیاهی روی آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز

  8- تحقیق در زمینه عصاره‌گیری، استخراج و فرمولاسیون مواد موثره گیاهی

  9- تحقیق در زمینه روشهای مختلف سمپاشی و تعیین بهترین روش مبارزه شیمیایی با آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز

  10- تحقیق در زمینه ماده تکنیکال سموم مورد مصرف در کشور

  11- تحقیق و اجرای طرحهای مربوط به روشهای سمپاشی به منظور کاهش سم مصرفی و کاهش آلودگی محیط زیست.

  12- هماهنگی امور آزمایش و ثبت سموم جدید

  13- تهیه گزارش طرحهای انجام شده

  14- ارائه نتایج طرحهای تحقیقاتی و چاپ و انتشار آنها به صورت مقاله تحقیقی

  15- عنداللزوم سایر مواردیکه در ارتباط با کاربرد سموم کشاورزی به بخش ارجاع گردد.

  اصول کروماتوگرافی لایه نازک Thin lyer chromatography

  تعدادی از ترکیبات هم خانواده، به طور عمده در قسمت لیپیدها وجود دارد که با کروماتوگرافی کاغذی نمی‌توان به نتایج دلخواه رسید، بنابراین احتیاج به روش دیگری داریم که آنها را خوب از هم جدا کند، برای مثال اسیدهای چرب بسیار شبیه را به آسانی و سادگی می‌توان با کروماتوگرافی لایه نازک به طور دقیق از هم جدا کرد. همانطور که آمینواسیدهای بسیار شبیه را به وسیله کروماتوگرافی کاغذی از هم جدا می‌کنیم.

  با توسعه کروماتوگرافی لایه نازک، معلوم شد که این روش در مقایسه با کاغذ مزیتهایی دارد. کروماتوگرافی کاغذی در حقیقت کروماتوگرافی روی لایه نازکی از سلولز است که متکی به خود می‌باشد، در صورتی که کروماتوگرافی لایه نازک ممکن است روی لایه‌های نازک انواع وسیعی از مواد معدنی پودر شده مثل سیلیکاژل، سیلیت و آلومینا، و روی مواد آلی مثل سلولز و سلولزهایی که به طور شیمیایی تغییر یافته‌اند، انجام گیرد. بنابراین می‌توان لایه ماده مخصوصی را انتخاب کرد که آن ماده برای جداسازی گروهی از ترکیبات از بقیه مناسب‌تر باشد.

  بعلاوه زمان لازم برای جداسازی رضایت‌بخش به طور قابل ملاحظه‌ در TLC کوتاهتر است.

  تفکیک خوب است، لکه‌ها به طور کلی خیلی متراکمتر هستند مقادیر خیلی کم (در مقیاس زیر میکروگرم) جدا می‌گردند و به آسانی بازیابی می‌شوند، واکنشگرهای مکانیاب با قدرت خورندگی زیاد، مثل سولفوریک اسید را می‌توان روی صفحات سیلکا و آلومینا پاشید بدون اینکه به پوشش آن اثر بکند و این لایه برای بازیابی مواد جذب شده از لکه یا نوار بوسیله شستشو به راحتی با یک اسپاتول ظریف تراشیده می‌شود.

  کروماتوگرافی لایه نازک چیست؟

  اساساً کروماتوگرافی لایه نازک روشی برای جداسازی و شناسایی مواد شیمیایی با حرکت حلال روی لایه نازک از جاذب مناسب است؛ این جاذب عموماً با یک چسباننده روی صفحه‌ای از شیشه یا دیگر مواد که برای لایه بعنوان یک حامل بی‌اثر است گذاشته می‌شود. لایه با ساختن یک دوغاب از ماده‌ای با ذرات ریز با یک مایع مناسب، مثل آب، و ریختن آن روی صفحه شیشه‌ای و سپس پخش کردن آن در لایه نازک یا هر لایه دیگر و خشک کردن آن تهیه می‌شود. جاذبهای خشک شده به صفحه می‌چسبند.

  چون روش ساختن دوغاب و مایع معلق بکار رفته به ماده مخصوص لایه نازک مصرف شده بستگی دارد بنابراین، شرح کامل روش درست کردن لایه، متنوع خواهد بود.

  هر چند از این نقطه به بعد، این روش با روش کروماتوگرافی کاغذی صعودی یکسان است، یعنی ابتدا لکه گذاشته شده، سپس خشک می‌شود، صفحه را به طور عمود یا تقریباً عمود در یک حلال مناسب قرار می‌دهیم.

  حلال برای مدت مناسبی صعود می‌کند، بعد از آن صفحه را از مخزن بیرون آورده، دوباره خشک می‌کنیم. سپس مواد به طور مستقیم رویت می‌شوند یا اگر بیرنگ باشند، با پاشیدن واکنشگر مکان‌یاب بر روی صفحه مکان یابی می‌شوند.

  برای کروماتوگرافی دو طرفی صفحه را بعد از آزمایش یک طرفی خشک می‌کنیم و سپس 90 درجه می‌چرخانیم و در حلال دوم قرار می‌دهیم و سپس خشک می‌کنیم و مواد بیرنگ را با پاشیدن واکنشگر روی صفحه مکان‌یابی می‌کنیم.

  کروماتوگرافی گازی روشی برای جداسازی و اندازه‌گیری کمی ترکیبات آلی و تعداد کمی از مخلوطهای معدنی فرار تا oC500 می‌باشد. در این روش ابتدا مقادیر کم نمونه به داخل محفظه تزریق وارد شده، سپس نمونه به حالت گاز در می‌آید و همراه جریانی از فاز متحرک (گاز حامل) از میان فاز ساکن تثبیت شده در ستون عبور می‌کند.

  کروماتوگرافی گازی بر اساس نوع فاز ساکن به دو روش کروماتوگرافی گاز- جامد (GSC) و کروماتوگافی گاز- مایع (GLS) تقسیم می‌شود. در کروماتوگرافی گاز-جامد ستون با جاذب‌هایی مانند کربن فعال، سیلیکاژل، اکسید آلومینیم الکلهای مولکولی و پلیمرهای متخلخل پر می‌شود. الکلهای مولکولی، تبادلگرهای یونی آلومینیم سیلیکاتی هستند که اندازه منافذ آنها به نوع کاتیون موجود بستگی دارد. در روش GSC اجزاء مخلوط بین فاز متحرک و فاز ساکن، یعنی روی سطح جامد توزیع می‌شود. جداسازی به دلیل اختلاف موجود در رفتار جذب سطحی است در کروماتوگافی گاز- مایع ستون با ذرات جامد متخلخل که لایه نازکی از یک مایع غیر فرار به آن پوشیده شده و به عنوان فاز ساکن عمل می‌کند پر  می‌شود و جداسازی به دلیل اختلاف در رفتار انحلالی اجزاست.

 • فهرست گزارش کارآموزی آفت‌کش ها

  شرح وظایف بخش تحقیقات آفتکشها ...........................................................  1

  اصول کروماتوگرافی لایه نازک ....................................................................... 3

  دستگاه کروماتوگرافی گازی ........................................................................... 5

  آشکار سازها .................................................................................................. 7

  پارامترهای مهم در کروماتوگرافی گازی ......................................................... 9

  کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ..................................................................... 9

  محلول‌سازی ................................................................................................... 11

  روش کار با دستگاه GC ................................................................................ 11

  امولسیون شونده‌ها .......................................................................................... 13

  تاریخچه سمشناسی ........................................................................................ 14

  انواع سم و مسمومیت‌ها ................................................................................. 15

  تاریخچه‌ مایکوتوکسینها ................................................................................. 19

  طبقه‌بندی- مایکوتوکسینها ............................................................................. 21

  شرایط رشد قارچ و تولید مایکوتوکسین ......................................................... 27

  قارچهای مزرعه‌ای ......................................................................................... 27

  قارچهای انباری .............................................................................................. 28

  تاریخچه آفلاتوکسین ..................................................................................... 33

  استخراج آفلاتوکسین به کمک حلالها ............................................................ 36

  خواص بیولوژیکی آفلاتوسینها ....................................................................... 37

  روش‌های تشخیص، تخلیص و شناسایی آفلاتوکسینها ................................... 40

  فاکتورهای موثر در تولید آفلاتوکسین ............................................................ 44

  خواص شیمیایی آفلاتوکسین ......................................................................... 44

  انواع آفلاتوکسین ........................................................................................... 44

  مکانیزم صدمه آفلاتوکسین از دیدگاه سمشناسی ............................................ 46

  مقاومت آفات به سموم- تکنیکهای سمپاشی .................................................. 46

  تاریخچه مقاومت آفات در برابر سموم ........................................................... 47

  محاسبه ........................................................................................................... 48

  آزمایشگاه زیست سنجی ................................................................................ 51

  تقسیم بندی روش‌های حساسیت استاندارد FAO ......................................... 51

  استاندارد کردن نمونه‌های آزمایشگاهی .......................................................... 53

  استاندارد کردن حشرات مورد آزمایشگاهی .................................................... 53

  مکانیزم و مدیریت آفات در مقابل سموم ........................................................ 54

  سیستم هیدرولیز ............................................................................................ 56

  استراتژیهای مدیریت مقاومت ......................................................................... 57

  عوامل موثر در مبارزه شیمیایی ....................................................................... 59

  فرمولاسیون .................................................................................................... 60

  میزان ماده موثر در واحد سطح ....................................................................... 61

  زمان مناسب سمپاشی ..................................................................................... 61

  میزان مصرف محلول سم در واحد سطح ........................................................ 62

  کالیبراسیون .................................................................................................... 64

  نحوه کنترل کار سمپاشها ارزیابی عملیات مبارزه شیمیایی ............................. 65

  مشخصات و نحوه کار یک دستگاه سمپاش جدید ......................................... 67

  ابرپاش کشت پوش 6000 مدل kp6000-N4 .............................................. 67

  فرمون‌ها ......................................................................................................... 76

  تولید فرمون ................................................................................................... 77

  نقش فرمون در مبارزه با آفات ....................................................................... 78

  حضور همه جانبه ارتباط فرمونی در حشرات ................................................ 78

  تولید و دریافت فرمون ................................................................................... 79

  پاسخ رفتاری و فیزیولوژیکی به فرمونها ......................................................... 87

  آزمایشگاه فرمونها .......................................................................................... 90

  چکیده ............................................................................................................ 92

  تیره شال پسند ................................................................................................ 92

  درخت چریش چگونه درختی است .............................................................. 94

  مواد موثره چریش چگونه در حشرات تاثیر می‌گذارند ................................... 95

  چگونگی تامین دانه‌های چریش ..................................................................... 96

  روش خشک کردن دانه‌های چریش ............................................................... 97

  روش نگهداری دانه‌های چریش ..................................................................... 97

  تهیه سوسپانسیون آبی از دانه‌ها چریش .......................................................... 98

  استعمال سوسپانسیون حشره‌کش چریش ....................................................... 98

  آفات قابل کنترل با چرخش ........................................................................... 100

  نحوه تهیه روغن چریش ................................................................................ 102

  مروری بر سابقه تحقیقات چریش در ایران .................................................... 103

  نحوه ازدیاد درخت چریش ............................................................................ 105

  چند نکته مهم در پایان مبحث چریش ............................................................ 106

  منابع و مواخذ ................................................................................................ 108

   

مقالات مرتبط

Cached 1396/05/18
دانلود مقاله تولید داربست های پلیمری: لایه سازی غشاء

دانلود مقاله تولید داربست های پلیمری: لایه سازی غشاء

 • مهندسی مواد و متالورژی
 • ۲۳
 • لایه سازی غشاء برای درمان سلول کپسوله شده به منظور ارائه دامنه گسترده ای از محصولات نشأت گرفته از مولکلول های کوچک (برای مثال، دپامین، انکفالینز) تا محصولات ژنی بسیار بزرگ (برای مثال، فاکتورهای رشد، گلوبولین های ایمنی) تحت بررسی است. نکات کلیدی در ...

دانلود مقاله تکنولوژیهای لایه فیزیک

دانلود مقاله تکنولوژیهای لایه فیزیک

 • فیزیک - نجوم
 • ۵۵
 • لایه فیزیکال 802.11 اساساً مکانیزمهای ارسال را برای MAC فراهم می‌کند به علاوه بر آن اعمال ثانویه‌ای همچون تشخیص وضعیت محیی بی‌سیم و گزارش آن به MAC را هم انجام می‌دهد. فراهم آوردن این مکانیزمهای ارسال مستقل از MAC، در هر دو لایه فیزیکی و MAC توسعه ...

دانلود تحقیق لایه ازن

دانلود تحقیق لایه ازن

 • محیط زیست - انرژی
 • ۱۰
 • گاز ازن به دو شکل در طبیعت موجود است. در استراتوسفر جو(حدود 15-10 کیلومتری سطح زمین) به صورت لایه محافظ زمین در مقابل اشعه ماورای بنفش خورشید و هم در سطح زمین یافت می شود.<br>از ازن برای باکتری زدایی وضدعفونی کردن هوا و آب و مواد دیگر در ...

دانلود مقاله جایگاه علم و تکنولوژی لایه های نازک و مهندسی سطح در توسعه نانو تکنولوژی

دانلود مقاله جایگاه علم و تکنولوژی لایه های نازک و مهندسی سطح در توسعه نانو تکنولوژی

 • مهندسی صنایع - مهندسی معدن
 • ۱۸
 • در سالهای اخیر به دلیل اهمیت بنیادی و کاربردهای بالقوه مواد نانوساختاری در علوم شیمی، فیزیک ، زیست شناسی و مواد توجه زیادی به این مقوله معطوف گشته است . تمایل به مینیاتوری کردن ابزار و بالا بردن ظرفیت ذخیره اطلاعات به ویژه در ساخت قطعات الکترونیکی و ...

دانلود مقاله بررسی ویژگی روش آنالیز غیرکروماتوگرافی جیوه

دانلود مقاله بررسی ویژگی روش آنالیز غیرکروماتوگرافی جیوه

 • شیمی - زیست شناسی
 • ۲۷
 • یک روش جدید غیرکروماتوگرافی مختص جیوه بر اساس حفظ انتخابی (گزینش پذیر) متیل جیوه و جیوه معدنی روی دیواره داخلی راکتور پیچیده با استفاده از آمونیوم دی اتیل دی تیو فسفات و دی تیازون به عنوان معرف های (شناساگرهای) کمپلکس دهنده توسعه داده می شوند که به ...

دانلود مقاله رسوب دهی لایه های نازک سخت ویا نرم

دانلود مقاله رسوب دهی لایه های نازک سخت ویا نرم

 • جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
 • ۲۹
 • مورفولوژی یک پوشش بطور عمده به فناوری بکار گرفته شده بستگی دارد. بطور کلی روشهایی که در آن پوشش از فاز بخار رسوب داده می‌شوند. را می‌توان دو گروه اصلی تقسیم کرد روش رسوب شیمیایی بخار CVD و روش رسوب فیزیکی PVD بعلاوه از روشهایی به نام روشهای کمکی یا ...

دانلود تحقیق کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)

دانلود تحقیق کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)

 • شیمی - زیست شناسی
 • ۸
 • کروماتوگرافی لایه نازک نوعی کروماتوگرافی جذبی جامد – مایع است و اصول آن مانند کروماتوگرافی ستونی است. ولی در این مورد جسم جاذب جامد را به صورت یک لایه نازک در روی یک قطعه شیشه یا پلاستیک محکم پخش میکنند. یک قطره از محلول نمونه یا مجهول را در نزدیکی ...

دانلود تحقیق تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه

دانلود تحقیق تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه

 • مهندسی صنایع - مهندسی معدن
 • ۳۱
 • ( تولید قطعات با استفاده از ضایعات شیشه در دو لایه ) <br> شرکت : ................. <br> طراح : محمد مزروعی سبدانی <br> پیشگفتار <br> ذخایر معدنی کشور ودیعه ای الهی است که می بایستی با حزم و دور اندیشی و برنامه ریزیهای هماهنگ ...

دانلود مقاله – اندازه گیری زیرالنون به روش کروماتوگرافی لایه نازک1

دانلود مقاله – اندازه گیری زیرالنون به روش کروماتوگرافی لایه نازک1

 • کشاورزی - دامپروری
 • ۲۷
 • <p>آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران</p> <p>مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.</p> <p>تدوین ...

دانلود مقاله کروماتوگرافی

دانلود مقاله کروماتوگرافی

 • شیمی - زیست شناسی
 • ۷
 • <p>موضوع آزمایش:</p> <p>کروماتوگرافی</p> <p> </p> <p>تئوری آزمایش:</p> <p>کروماتوگرافی روشی برای جدا سازی است که امروزه کاربرد وسیعی در صنعت و زیست دارد این روش نخستین بار به وسیله گیاه پزشک ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.