دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود مقاله ضرب المثل

دانلود
 • خلاصه
 • فهرست
 • خلاصه مقاله ضرب المثل

  آ الف

  1- ادب از که آموختی از بی ادبان :        بادیدن رفتار بی ادبان و انجام ندادن آن.

  2- آب در هاون کوبیدن :                      کاربیهوده انجام دادن .

  3- آش کشک خاله ات بخوری پاته نخوری پاته :    این کار را باید انجام دهی  چه دلت بخواد چه دلت نخواد.

  4- آش دهانسوزی نیست :                     بسیار مطلوب و محبوب نیست.

  5- آتیش بیار معرکه:                             کسی که بهم زنی می کند .

  6- آتیش زده به مالش :                         هر چی داشته بخشیده .

  7- آب از دستش نمی چکد :                   خیرش به کسی نمی رسد .

  8- آفتاب عمرش لب بومه :                    چیزی بمرگش نمانده .

  9- آسمون همه جاش یه رنگه:               هر جا که باشی وضع همینه .

  10- از این ستون به آن ستون فرجی است :     گذشت زمان ممکن است برای حل مشکل تو  مؤثر واقع شود.

  11- آب ازآهن جدا کردن:                    کار د شواری را انجام دادن .

  12- آب ازدریا بخشیدن :                      از مال دیگران بخشیدن و منت  نهادن

  13- آب برو ، نان برو تو هم به دنبالش برو:    جمله ی توهین آمیزی است.

  14- اسب تازی گر ضعیف بود                  همچنان از طویله خربه

  15- آن راکه حساب پاک است  ا ز  محاسبه چه باک است :کسی که کارش در ست است از حساب و کتاب ترسی ندارد.

  16- اندازه نگهدار کلواوشر بواو لا تسرفوا :  پرخوری .

  17- ای که پنجاه رفت و در خوابی             مگر این پنج روز را دریابی

  18- آنروز که آواز بود فکر زمستانت هم بود:        تا توان داشتی و مزمت داشتی به فکر آینده بودی یا نه مستانت

    19- آب دریا به دهن سگ نجس نمی شود :    پشت دیگران ازکسی بدگویی کردن.

  ب

  1- بازبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد:    باچرب زبانی کارهای خویش راپیش می برد .

  2- بزک نمیر بهارمیاد .خربزه با خیار می یاد:           به کسی و عده های دورو رازدادن.

  3- بادمجان بم آفت نداره:      کنایه از این است که یک آدم زشت خود برتر
  می میرد.

  4- با یک گل بهار نمیشه:     با یک شخص درستگار دنیا درست نمی شود.

  5- با یه من عسل هم نمی شود خوردش:    بد اخلاق بودن

  6- به دعای گربه سیاه بارون نمی باره:     خدا به دعای آدم گناهکار اهمیت نمی دهد.

  7- برای لای جزر دیوار خوبه:     خیلی بی مصرف است.

  8- با یک تیر و دو نشون زدن:

  9- باد آورده را باد می برد:     هر چیزی که آسان بدست می آید آسان هم از دست می رود.

  10- به در گفت دیوار بشنوه:    غیر مستقیم حرف زدن

  11- به هر گمانی مبر که خاکی است           باشد که پلنگ خفته باشد:          بیشه

  12- به نطق آدمی بهتر است از دواب ، دواب از تو به گر نگویی صواب

  13- با هر دست که دادی پس می گیری.

  14- بزرگی به عقل است نه به سال.

  15- برای همه مادر است برای من زن بابا:   با همه مهربان است با من نا مهربان است.

  16- با ماه نشینی ، ماه شوی ، با دیگ نشینی سیاه شوی:    در تأثیر همنشینی گویند ،‌یعنی در اثر همنشینی با بدان ،‌بد می شوی و با نیکان نیک.

  17- با پولها کباب بی پول ها دود کباب:    شخص ثروتمند از مواهب زندگی استفاده می کند و بینوا می بیند و حسرت می کشد.

  پ

  1- پشت چشم نازک کردن:      ناز آوردن

  2- پشت دست داغ کردن:        تصمیم گرفتن که کاری را انجام ندهند.

  3- پا به دریا بگذاره دریا خشک می شود:      بد شانس است.

  4- پرسیدن عیب نیست ،‌ ندانستن عیب است:      نادانی بد است.

  5- پنجه با شیر انداختن و مشت با شمشیر زدن کار خردمندان نیست:     کار خطرناک کردن کار انسانهای عاقل نیست.

  6- پول که زیاد شد خانه تنگ می شود و زن زشت:     ثروت زیاد ، انسان را به تفنن های ناپسند وا می دارد.

  7- پی تقدیر رفتن از کوری است.

  8- پشم در کلاه نداشتن.

  9- پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است:     تربیت نا اهل را چون گردوگان بر گنبد است.

  10- پرده هفت رنگ مگذار تو که در خانه بوریا داری:              قناعت.

  11- پولش از پار و بالا می ره:    ثروت زیادی دارد.

  12- پشت دست را داغ کردن:       تصمیم به انجام ندادن کاری گرفتن.

  13- پایان شب سیه سپید است:    مثل از پی هر گریه آخر خنده ای است.

  14- پول علف خرس است:     دارایی و مال منان را به هر کس که بخواهد نباید داد.

  15- پیاده شو با هم راه بریم:   در مورد کسی که خیلی مغرور و متکبر شده است.

   

  ت

  1- توبه گرگ مرگ است:    کسی که دست از عادتش بر نداره.

  2- تا تنور گرم است نان را بچسبان:   کاملاً از فرصت استفاده کردن.

  3- تعارف اومد نیامد دارد:    به کسی که تعارف می کنی ممکن قبول کنه ممکن نکنه.

  4- تیرش به سنگ می خوره:   به هدفش نرسیده.

  5- تیر توی تاریکی انداختن:    با چشم بسته کاری رو انجام دادن.

  6- تافته جدا بافته بودن:      خود را غیر از بقیه دانستن.

  7- تا توانی دلی بدست آور:    دل شکستن هنر نمی باشد.

  8- تیشه به ریشه زدن:‌        با پای خود به گور رفتن.

  9- توی هفت آسمون یک ستاره نداشتن:    بد شانسی آوردن.

  10- تو را خواهند پرسید که عملت چیست نگویند پدرت کیست:    باز خواست آخرت.

  11- ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو می روی به ترکستان است

  12- تا مردم سخن نگفته باشد                  عیب و هزش نهفته باشد

  13- توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت:    کسی که قانع است قدرتمند است.

  14- تو به خیر و ما به سلامت.

   

  ج

  1- جوجه را آخر پائیز می شمرند:    نتیجه کار آخر معلوم می شود.

  2- جواب ابلهان خاموشیست:     جواب نادانها را نباید داد.

  3- جانماز آب کشیدن:     به ظاهر خود را خوب نشان دادن.

  4- جنگل مولاست:     جماعتی نامناسب در جایی جمع شده اند.

  5- جواب دندان شکن:     یعنی با منطق و حساب پاسخ داد.

  6- جایی نمی خوابه که آب زیرش بره:     برای افراد زیرک گفته می شود.

  7- جایی رفت که عرب نی انداخت:     کنایه از این است که بازگشتی ندارد.

  8- جنگ دو سردارد:     یعنی پایان جنگ گاهی پیروزیست و گاهی شکست است.

  9- جاتره بچه نیست:    چیزی وجود ندارد.

  10- جان کسی را به لب آوردن:      زیادی منتظر شدن.

  11- جای که نمک خوردی نکمدان مشکن

  12- جهان ای برادر نماند بر کس     دل اندر جهان آفرین بند و بس

  13- جای سوزن انداختن نیست

  14- جوانمردی که بخورد و بدهد به از عابری که نخورد و بنهد:     جوانمردی که به دیگران کمک می کند بهتر از پارسایی است که نمی خورد و به دیگران هم کمک نمی کنند.

  15- جای شکرش باقی است.

   

  چ

  1- چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی:     عاقل کاری را که پشیمانی به بار می آورد نمی کند.

  2- چو فردا شد فکر فردا کنیم:     از حالا جوش فردا را نزنیم.

  3- چند تا پیراهن بیشتر پاره کرده:     با تجربه تر است.

  4- چغندر به هرات زیره به کرمون:     هر چیزی به جای خودش.

  5- چیزی که عوض داره گله نداره:      این کار به آن کار در.

  6- چاقو دسته خودش را نمی بره:     خویشان و بستگان برای همدیگر ناراحتی تولید نمی کنند.

  7- چیزی بارش نیست:      ساده لوح بودن.

  8- چیزی که از خدا پنهان نیست از بنده چه پنهان:     چیزی مخفی کردن نیست.

  9- چشم بسته غیب می گوید:     به کسی گفته می شود که از موضوع روشن و واضح خبر می دهد.

  10- چشمش آلبالو گیلاس می چینه:       چیزی را به طور درست نمی بیند.

  11- چه خوش گفت آن تهی دست سلحشور                              جوی زر بهتر از پنجاه من روز.

  12- چو آید زپی دشمن جان شان              بیند و اجل پای اسب دوان.

  13- چوب به لانه زنبور کردن.

  14- چو انداختن:    جال و جنجال را انداختن.

  15- چو کردی با کلوخ انداز پیکار              سر خود را به نالای شکستی.

  16- چشمش آلبالو گیلاس می چینه:    چیزی را به طور درست نمی بیند.

   

 • فهرست مقاله ضرب المثل

مقالات مرتبط

Cached 1396/05/28
دانلود تحقیق ریشه ضرب المثل های ایرانی

دانلود تحقیق ریشه ضرب المثل های ایرانی

 • ادبیات - زبان فارسی
 • ۲۰
 • در این نوشتار من به دنبال طرح مجدد نقدهایی که بر مردم‌نگاری، بالاخص در دهه‌های اخیر و با انتقادات نحله‌های پست مدرن بر مردم‌نگاری مطرح شده، نیستم. این نقدها عمدتاً در سنت انسان‌شناسی غربی بوده و معطوف به پیامدهای رابطه انسان‌شناس غربی با یک موضوع ...

دانلود مقاله رایگان ضرب المثل های فارسی

دانلود مقاله رایگان ضرب المثل های فارسی

 • ادبیات - زبان فارسی
 • ۵
 • آب از آسیاب افتادن :<br>کارها دوباره به مسیر خود افتاد ، فتنه ها خوابید ، سر و صداها ، شور و شر ها پایان پذیرفت . <br>از اسب افتادیم ولی از اصل نیافتادیم :<br>اگر دچار فقر و تنگدستی شده ایم ولی نجابت و انسانیت خود را حفظ کرده ...

دانلود مقاله ضرب المثل‌های فارسی

دانلود مقاله ضرب المثل‌های فارسی

 • ادبیات - زبان فارسی
 • ۸
 • سا لیکه نیکو ست ،از بهارش پیداست. خوب وبد از آغازش هویداست. ماستی که ترش است از تغارش پیداست.<br><br>به باغ خود گرفتن وبه تاک خود بستن. مجازات بر اساس واقیعت و شهود با ید صورت گیرد. <br><br>خائن خائف است . خائن همیشه در خوف ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.