دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود مقاله ضرب المثل

دانلود
 • خلاصه مقاله ضرب المثل

  آ الف

  1- ادب از که آموختی از بی ادبان :        بادیدن رفتار بی ادبان و انجام ندادن آن.

  2- آب در هاون کوبیدن :                      کاربیهوده انجام دادن .

  3- آش کشک خاله ات بخوری پاته نخوری پاته :    این کار را باید انجام دهی  چه دلت بخواد چه دلت نخواد.

  4- آش دهانسوزی نیست :                     بسیار مطلوب و محبوب نیست.

  5- آتیش بیار معرکه:                             کسی که بهم زنی می کند .

  6- آتیش زده به مالش :                         هر چی داشته بخشیده .

  7- آب از دستش نمی چکد :                   خیرش به کسی نمی رسد .

  8- آفتاب عمرش لب بومه :                    چیزی بمرگش نمانده .

  9- آسمون همه جاش یه رنگه:               هر جا که باشی وضع همینه .

  10- از این ستون به آن ستون فرجی است :     گذشت زمان ممکن است برای حل مشکل تو  مؤثر واقع شود.

  11- آب ازآهن جدا کردن:                    کار د شواری را انجام دادن .

  12- آب ازدریا بخشیدن :                      از مال دیگران بخشیدن و منت  نهادن

  13- آب برو ، نان برو تو هم به دنبالش برو:    جمله ی توهین آمیزی است.

  14- اسب تازی گر ضعیف بود                  همچنان از طویله خربه

  15- آن راکه حساب پاک است  ا ز  محاسبه چه باک است :کسی که کارش در ست است از حساب و کتاب ترسی ندارد.

  16- اندازه نگهدار کلواوشر بواو لا تسرفوا :  پرخوری .

  17- ای که پنجاه رفت و در خوابی             مگر این پنج روز را دریابی

  18- آنروز که آواز بود فکر زمستانت هم بود:        تا توان داشتی و مزمت داشتی به فکر آینده بودی یا نه مستانت

    19- آب دریا به دهن سگ نجس نمی شود :    پشت دیگران ازکسی بدگویی کردن.

  ب

  1- بازبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد:    باچرب زبانی کارهای خویش راپیش می برد .

  2- بزک نمیر بهارمیاد .خربزه با خیار می یاد:           به کسی و عده های دورو رازدادن.

  3- بادمجان بم آفت نداره:      کنایه از این است که یک آدم زشت خود برتر
  می میرد.

  4- با یک گل بهار نمیشه:     با یک شخص درستگار دنیا درست نمی شود.

  5- با یه من عسل هم نمی شود خوردش:    بد اخلاق بودن

  6- به دعای گربه سیاه بارون نمی باره:     خدا به دعای آدم گناهکار اهمیت نمی دهد.

  7- برای لای جزر دیوار خوبه:     خیلی بی مصرف است.

  8- با یک تیر و دو نشون زدن:

  9- باد آورده را باد می برد:     هر چیزی که آسان بدست می آید آسان هم از دست می رود.

  10- به در گفت دیوار بشنوه:    غیر مستقیم حرف زدن

  11- به هر گمانی مبر که خاکی است           باشد که پلنگ خفته باشد:          بیشه

  12- به نطق آدمی بهتر است از دواب ، دواب از تو به گر نگویی صواب

  13- با هر دست که دادی پس می گیری.

  14- بزرگی به عقل است نه به سال.

  15- برای همه مادر است برای من زن بابا:   با همه مهربان است با من نا مهربان است.

  16- با ماه نشینی ، ماه شوی ، با دیگ نشینی سیاه شوی:    در تأثیر همنشینی گویند ،‌یعنی در اثر همنشینی با بدان ،‌بد می شوی و با نیکان نیک.

  17- با پولها کباب بی پول ها دود کباب:    شخص ثروتمند از مواهب زندگی استفاده می کند و بینوا می بیند و حسرت می کشد.

  پ

  1- پشت چشم نازک کردن:      ناز آوردن

  2- پشت دست داغ کردن:        تصمیم گرفتن که کاری را انجام ندهند.

  3- پا به دریا بگذاره دریا خشک می شود:      بد شانس است.

  4- پرسیدن عیب نیست ،‌ ندانستن عیب است:      نادانی بد است.

  5- پنجه با شیر انداختن و مشت با شمشیر زدن کار خردمندان نیست:     کار خطرناک کردن کار انسانهای عاقل نیست.

  6- پول که زیاد شد خانه تنگ می شود و زن زشت:     ثروت زیاد ، انسان را به تفنن های ناپسند وا می دارد.

  7- پی تقدیر رفتن از کوری است.

  8- پشم در کلاه نداشتن.

  9- پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است:     تربیت نا اهل را چون گردوگان بر گنبد است.

  10- پرده هفت رنگ مگذار تو که در خانه بوریا داری:              قناعت.

  11- پولش از پار و بالا می ره:    ثروت زیادی دارد.

  12- پشت دست را داغ کردن:       تصمیم به انجام ندادن کاری گرفتن.

  13- پایان شب سیه سپید است:    مثل از پی هر گریه آخر خنده ای است.

  14- پول علف خرس است:     دارایی و مال منان را به هر کس که بخواهد نباید داد.

  15- پیاده شو با هم راه بریم:   در مورد کسی که خیلی مغرور و متکبر شده است.

   

  ت

  1- توبه گرگ مرگ است:    کسی که دست از عادتش بر نداره.

  2- تا تنور گرم است نان را بچسبان:   کاملاً از فرصت استفاده کردن.

  3- تعارف اومد نیامد دارد:    به کسی که تعارف می کنی ممکن قبول کنه ممکن نکنه.

  4- تیرش به سنگ می خوره:   به هدفش نرسیده.

  5- تیر توی تاریکی انداختن:    با چشم بسته کاری رو انجام دادن.

  6- تافته جدا بافته بودن:      خود را غیر از بقیه دانستن.

  7- تا توانی دلی بدست آور:    دل شکستن هنر نمی باشد.

  8- تیشه به ریشه زدن:‌        با پای خود به گور رفتن.

  9- توی هفت آسمون یک ستاره نداشتن:    بد شانسی آوردن.

  10- تو را خواهند پرسید که عملت چیست نگویند پدرت کیست:    باز خواست آخرت.

  11- ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو می روی به ترکستان است

  12- تا مردم سخن نگفته باشد                  عیب و هزش نهفته باشد

  13- توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت:    کسی که قانع است قدرتمند است.

  14- تو به خیر و ما به سلامت.

   

  ج

  1- جوجه را آخر پائیز می شمرند:    نتیجه کار آخر معلوم می شود.

  2- جواب ابلهان خاموشیست:     جواب نادانها را نباید داد.

  3- جانماز آب کشیدن:     به ظاهر خود را خوب نشان دادن.

  4- جنگل مولاست:     جماعتی نامناسب در جایی جمع شده اند.

  5- جواب دندان شکن:     یعنی با منطق و حساب پاسخ داد.

  6- جایی نمی خوابه که آب زیرش بره:     برای افراد زیرک گفته می شود.

  7- جایی رفت که عرب نی انداخت:     کنایه از این است که بازگشتی ندارد.

  8- جنگ دو سردارد:     یعنی پایان جنگ گاهی پیروزیست و گاهی شکست است.

  9- جاتره بچه نیست:    چیزی وجود ندارد.

  10- جان کسی را به لب آوردن:      زیادی منتظر شدن.

  11- جای که نمک خوردی نکمدان مشکن

  12- جهان ای برادر نماند بر کس     دل اندر جهان آفرین بند و بس

  13- جای سوزن انداختن نیست

  14- جوانمردی که بخورد و بدهد به از عابری که نخورد و بنهد:     جوانمردی که به دیگران کمک می کند بهتر از پارسایی است که نمی خورد و به دیگران هم کمک نمی کنند.

  15- جای شکرش باقی است.

   

  چ

  1- چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی:     عاقل کاری را که پشیمانی به بار می آورد نمی کند.

  2- چو فردا شد فکر فردا کنیم:     از حالا جوش فردا را نزنیم.

  3- چند تا پیراهن بیشتر پاره کرده:     با تجربه تر است.

  4- چغندر به هرات زیره به کرمون:     هر چیزی به جای خودش.

  5- چیزی که عوض داره گله نداره:      این کار به آن کار در.

  6- چاقو دسته خودش را نمی بره:     خویشان و بستگان برای همدیگر ناراحتی تولید نمی کنند.

  7- چیزی بارش نیست:      ساده لوح بودن.

  8- چیزی که از خدا پنهان نیست از بنده چه پنهان:     چیزی مخفی کردن نیست.

  9- چشم بسته غیب می گوید:     به کسی گفته می شود که از موضوع روشن و واضح خبر می دهد.

  10- چشمش آلبالو گیلاس می چینه:       چیزی را به طور درست نمی بیند.

  11- چه خوش گفت آن تهی دست سلحشور                              جوی زر بهتر از پنجاه من روز.

  12- چو آید زپی دشمن جان شان              بیند و اجل پای اسب دوان.

  13- چوب به لانه زنبور کردن.

  14- چو انداختن:    جال و جنجال را انداختن.

  15- چو کردی با کلوخ انداز پیکار              سر خود را به نالای شکستی.

  16- چشمش آلبالو گیلاس می چینه:    چیزی را به طور درست نمی بیند.

   

 • فهرست مقاله ضرب المثل

مقالات مرتبط

دانلود تحقیق ریشه ضرب المثل های ایرانی

دانلود تحقیق ریشه ضرب المثل های ایرانی

 • ادبیات - زبان فارسی
 • ۲۰
 • در این نوشتار من به دنبال طرح مجدد نقدهایی که بر مردم‌نگاری، بالاخص در دهه‌های اخیر و با انتقادات نحله‌های پست مدرن بر مردم‌نگاری مطرح شده، نیستم. این نقدها عمدتاً در سنت انسان‌شناسی غربی بوده و معطوف به پیامدهای رابطه انسان‌شناس غربی با یک موضوع ...

دانلود ترجمه دنیای ضرب المثل

دانلود ترجمه دنیای ضرب المثل

 • ادبیات - زبان فارسی
 • ۳۰
 • دنیای ضرب المثلدنیای ضرب المثل انگلیسیضرب المثل های انگلیسی به همراه معادل و کاربردمرگ EndENDThe end makes all egual - این سخن کنایه از این است که بهنگام مرگ همه با هم برابر می شوند- اهلی شیرازی می فرماید :خواجه در ابریشم و ما در گلیم عاقبت ای دل ...

دانلود مقاله رایگان ضرب المثل های فارسی

دانلود مقاله رایگان ضرب المثل های فارسی

 • ادبیات - زبان فارسی
 • ۵
 • آب از آسیاب افتادن :کارها دوباره به مسیر خود افتاد ، فتنه ها خوابید ، سر و صداها ، شور و شر ها پایان پذیرفت . از اسب افتادیم ولی از اصل نیافتادیم :اگر دچار فقر و تنگدستی شده ایم ولی نجابت و انسانیت خود را حفظ کرده ایمبه گربه گفتند فضله ات درمان است ...

دانلود مقاله رایگان ضرب المثل های جهان

دانلود مقاله رایگان ضرب المثل های جهان

 • ادبیات - زبان فارسی
 • ۲
 •  ضرب المثل  انگلیسی: طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.ترکی: پایان جدایی ملاقات مجدد است.عربی: هیچ کس را وادار به دو کار نکن، جنگیدن و زن گرفتن.تازی: پرده اشک را با سوالات پاره کن!انگلیسی: ضربات کوچک درختان بزرگ را از پای در می ...

دانلود مقاله ضرب المثل‌های فارسی

دانلود مقاله ضرب المثل‌های فارسی

 • ادبیات - زبان فارسی
 • ۸
 • سا لیکه نیکو ست ،از بهارش پیداست. خوب وبد از آغازش هویداست. ماستی که ترش است از تغارش پیداست.به باغ خود گرفتن وبه تاک خود بستن. مجازات بر اساس واقیعت و شهود با ید صورت گیرد. خائن خائف است . خائن همیشه در خوف وترس قراردارد. آنکس را که حساب پاک است، ...

دانلود مقاله رایگان ضرب المثل درباره دوست

دانلود مقاله رایگان ضرب المثل درباره دوست

 • ادبیات - زبان فارسی
 • ۲
 • ضرب المثل سوئدی:دوست کنار بطری شراب،دشمن بزرگ جیب است. ضرب المثل ترکی:دوست به سر می نگرد و دشمن به پا ضرب المثل یونانی:دوست در جهنم هم که باشد،نیکوست. ضرب المثل روسی:دوست همه دوست هیچ کس نیست. ضرب المثل انگلیسی:دوست آیینه موفقیت دوست است. ضرب المثل ...

دانلود تحقیق رایگان ریشه تاریخی ضرب المثل

دانلود تحقیق رایگان ریشه تاریخی ضرب المثل

 • ادبیات - زبان فارسی
 • ۴
 • ریشه تاریخی ضرب المثل «چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است» چون مطلبی آنقدر واضح و روشن باشد که احتیاج به تعبیر و تفسیر نداشته باشد، به مصراع بالا استناد جسته و ارسال مثل می کنند. این مصراع از شعری است که ناظم ِ آن را نگارنده نشناخت: پرسی که تمنای ...

دانلود مقاله ضرب المثل‌های فارسی

دانلود مقاله ضرب المثل‌های فارسی

 • ادبیات - زبان فارسی
 • ۴۹
 • ضرب المثل های فارسی آب از دستش نمی چکد! آب از سر چشمه ِگل است! آب از آب تکان نمی خورد! آب پاکی را روی دستش ریخت! آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم! آب را گل آلود می کنه که ماهی بگیره! آب زیر پوستش افتاده! آب، سنگها را می ساید. آب که یه جا بمونه، می ...

دانلود مقاله دنیای ضرب المثل

دانلود مقاله دنیای ضرب المثل

 • ادبیات - زبان فارسی
 • ۳۰
 • مرگ End END The end makes all egual - این سخن کنایه از این است که بهنگام مرگ همه با هم برابر می شوند - اهلی شیرازی می فرماید : خواجه در ابریشم و ما در گلیم عاقبت ای دل همه یکسر گلیم - شیخ اجل می فرماید : به دروازه مرگ چون در شویم به یک هفته باهم ...

دانلود تحقیق تاریخچه ضرب سکه

دانلود تحقیق تاریخچه ضرب سکه

 • تاریخ
 • ۱۵
 • اولین سکه چه موقع ساخته شد؟سکه عبارت از یک تکه فلز است که وزن و عیار مخصوص دارد، با علامت مخصوص یا مهر کسانی که آن را ضرب می کنند.اولین سکه هائی که در دنیا ساخته شد هفت قرن قبل از میلاد مسیح بود که توسط لیدی ها ساخته شد، آنها قوم ثروتمند و با قدرتی ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.