دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود تحقیق مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک

دانلود
 • خلاصه
 • فهرست
 • خلاصه تحقیق مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک

  مقدمه

  سازمان ها « در معنای وسیع کلمه » رکن اصلی اجتماع کنونی اند و مدیریت ، مهمترین عامل در هیأت ، رشد و بالندگی و یا مرگ سازمانهاست . مدیر ، روند حرکت از ( وضع موجود ) به سوی ( حقیقت مطلوب )‌را هدایت می کند و در هر لحظه ، برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست . گذشته با تمام اهمیت و اندوختنی هایش و با تمام تأثیری که می تواند بر آینده داشته باشد اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری نمی تواند آن را دیگر بار و به گونه ای متفاوت بیافریند . ولی آینده در راه است و قسمت مهمی از آن چه (امروز) می گذرد مربوط است . لذا امر ( مدیریت ) مهمترین مقوله ای است که باید برای رشد و تعالی فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد .

   1-1 - استراتژی چیست ؟

  تعریف استراتژی از حدود پنج قرن پیش نیمی از سال 1561 میلادی ترجمه با واژه یونانی « استراتژیا » به معنی حکومت نظامی آغاز شده است و استراتژی را به عنوان بحثی که ریشه در علوم نظامی دارد و محتوای آن راهبری جنگ و سازماندهی نظامی در جبهه « تهاجمی و تدافعی » بوده می شناسند اگر هدف یک استراتژی  دستیابی به مواضع جدید باشد این استراتژی دارای ماهیت تهاجمی است زیرا که هدف آن به دست آوردن مواضعی است که از مواضع قبلی متمایز و مطلوبتر است . در مقابل یک استراتژی که هدف آن حفظ مواضع موجود است دارای ماهیت تدافعی است استراتژی تهاجمی در زمان توانایی و قدرت به کار گرفته می شود و استراتژی تدافعی در زمان ضعف و ناتوانی مورد استفاده قرار می گیرد .

  2-1- مروری بر مفاهیم نظری تفکر استراتژیک

  از دیر باز بحث تفکر استراتژیک و رابطه آن با مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک مطرح بوده است تفکر استراتژیک نوعی اندیشه زنده و بهنگام است  که در بسیاری افراد وجود دارد و به طور عمده در بحرانها به نحوه شایسته ای خود را نشان می دهد . انسانها در لحظاتی که در بحران قرار می گیرند به دو طریق ممکن است واکنش نشان دهند : یا به طور عمده از ادامه کار باز می مانند و یا در حداقل زمان ممکن بحران را کنترل و خود را باز یافته و به نحو شایسته ای بحران را پشت سر می گذارند در این مرحله گفته می شود که فرد دارای توان و تفکر استراتژیک است و قدرت برخورد با ناملایمات و بحرانها را دارد بحث ثانوی که در این راستا قابل ذکر است اکتسابی بودن اندیشه های انسانهاست . عده ای را عقیده بر آن است که این توانمندی که در بعضی از مدیران و یا به بیان نوین استراتژیست ها وجود دارد به طور عمده ذاتی است و عده ای نیز اعتقاد بر اکتسابی بودن آن دارند در هر حال ذاتی یا اکتسابی بودن این توانمندی در انسانها متضمن عوامل بسیار زیادی است که باید ملحوظ نظر قرار گیرد .

  3-1- مدیریت استراتژیک

  مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی ( هم محیط داخلی و هم محیط خارجی ) ، تدوین استراتژی ( برنامه ریزی بلند مدت یا استراتژیک ) ، اجرای استراتژی ، ارزیابی و کنترل . بنابراین مدیریت استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد . در ابتدا به جای واژه مدیریت استراتژیک از عبارت سیاست بازرگانی استفاده می کردند که در برگیرنده فعالیتهایی همچون برنامه ریزی بلند مدت و استراتژی بود اما واقعیت این است که سیاست بازرگانی جهت گیری کلان مدیریتی دارد و عمدتاً به محیط داخلی سازمان و یکپارچه سازی بسیاری از فعالیتهای اصلی سازمان به طرزی مناسب توجه دارد . مدیریت استراتژیک ، به عنوان یک حوزه مطالعاتی ، در برگیرنده موضوعات اساسی مورد توجه سیاست بازرگانی ، به همراه تأکید بیشتر بر محیط و استراتژی می باشد . بنابراین ترجیح دارند عبارت مدیریت استراتژیک را جایگزین سیاست بازرگانی نمایند . مدیریت استراتژیک شامل مجموعه تصمیمات و فعالیتهایی است که در جهت تنظیم و اجرای استراتژیها طراحی شده و در راستای دستیابی سازمان به اهدافش مورد توجه می باشد . با بیان دیگر ، مدیریت استراتژیک شامل برنامه ریزی ، هدایت ، سازماندهی و کنترل تصمیمات مربوط به استراتژی و فعالیتهای شرکتها می باشد . از طرف دیگر ، منظور مدیران از استراتژی ، طراحی برنامه های وسیع و آینده گرا برای تأثیر بر محیط های رقابتی و دستیابی به اهداف سازمانی است .

  4-1- الگوی اصلی مدیریت استراتژیک

  مدیریت استراتژیک  از چهار عنصر اساسی تشکیل می شود : 1- بررسی محیطی 2- تدوین استراتژی 3- اجرای استراتژی 4- ارزیابی و کنترل نمودار 1-1 نحوه تعامل فی ما بین این چهار عنصر را نشان می دهد . مدیریت هم محیط خارجی را به منظور کشف فرصت ها و تهدیدها و هم محیط داخلی را به منظور کشف و درک نقاط قوت و ضعف سازمان ، بررسی می کند . عواملی که در آینده شرکت ، بیشترین تأثیر را دارند اصطلاحاً عوامل استراتژیک نامیده می شوند : نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها ، تهدیدها

  -1- تدوین استراتژی

  عبارت است از طراحی طرحهای بلند مدت برای مدیریت مؤثر فرصت ها و تهدیدهای محیطی و بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت شرکت . تدوین استراتژی شامل تعریف مأموریت شرکت ، تعیین اهداف قابل تحصیل ، طراحی استراتژیها و تعیین رهنمودهای مربوط به سیاست ( خط مشی )

  6-1- انواع استراتژی

  استراتژی بر اساس نوع و اندازه مشکلات و موانع و همچنین شرایط حاکم بر تصمیم گیری به پنج دسته تقسیم می شود که عبارت است از : استراتژی مستقیم ، استراتژی غیر مستقیم ، استراتژی گام به گام ، استراتژی مستمر و استراتژی عملیاتی

  1- استراتژی مستقیم : در استراتژی مستقیم رابطه مستقیم بین اهداف ، سیاستها ، ابزارها وجود دارد و راه رسیدن به اهداف از طریق چگونگی بکارگیری ابزارها تعیین می شود . در استراتژی مستقیم سعی می شود که کوتاهترین راه برای رسیدن به هدف در کوتاهترین زمان انتخاب شود .

  2- استراتژی غیر مستقیم : استراتژی غیر مستقیم دستیابی به اهداف نهایی از طریق تحقق اهداف فرعی امکانپذیر می سازد که اصطلاحاً آن را استراتژی فریب نیز می نامند . از استراتژی غیر مستقیم هنگامی استفاده می شود که دستیابی به اهداف نهایی غیر ممکن باشد یا اینکه محدودیت ابزارهای موجود مانع از اجرای سیاستها می شود که به تحقق اهداف نهایی منجر می شود .

  3-  استراتژی گام به گام : در استراتژی گام به گام ، همانگونه از معنی ظاهری آن برداشت می شود ، رسیدن به هدف نهایی یکباره میسر نمی باشد به همین دلیل هدف نهایی به اهداف کوچکتر تقسیم می شود به هر کدام از این هدفها بستگی به هدف ما قبل دارد .

  4- استراتژی مستمر : این استراتژی در وضعیت های  یکسان ، در صورتی که از ابتدای کار ، هدف نهایی ،‌سیاستها و ابزار آن تعیین و تعریف شده باشد می تواند بارها تکرار شود . از ویژگیهای استراتژی مستمر ، طولانی بودن دستیابی به هدف است البته برای این موضوع دلایل متفاوتی وجود دارد از جمله محدودیت ابزار و امکانات یا ضعف سیاستها .

  5- استراتژی عملیاتی : در استراتژی عملیاتی موضوع مورد نظر ، قدرت تحقق پذیری اهداف، سیاستها و ابزار است . استراتژی عملیاتی به واقعیات موجود توجه می کند و عملی کردن سیاستها ، اصلی ترین شرط به اجرا در آوردن این استراتژی است . بنابراین باید ابزار لازم در دسترس باشد و سیاستها با توجه به چگونگی ابزار در دسترس تعیین شوند .

  استراتژی های اصلی در مدیرت استراتژیک

   این قسمت ، با معرفی 12 استاتژی در سطوح مختلف تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک مدیر استراتژیک را یاری می کند . همچنین چگونگی انتخاب بهینه استانداردهای اصلی از راه حلهای در دسترس ، معیارها و ابزار مناسب را برای دستیابی به اهداف نیز تبیین می کند . استراتژی های اصلی نمایانگر کیفیت دستیابی به اهداف گسترده می باشد . بنابراین ، استراتژی های اصلی یک درک عمومی از هویت فعالیتهای اصلی سازمان به شمار می آید عناوین این دوازده استراتژی عبارتند از : 1- تمرکز گرایی 2- توسعه بازار 3- بهبود کالا 4- نوآوری 5- ائتلاف افقی 6- ائتلاف عمودی 7- سرمایه گذاری مشترک 8- تنوع بخش متمرکز 9 – تنوع بخش مختلط 10- کاهش طول یا تغییر مسیر 11- رهاسازی 12- تصفیه

  فصل دوم 1-2 : نقش مدیران در اتخاذ تصمیم های استراتژیک بهتر

  برای انتخاب هر یک از سبک های تصمیم گیری استراتژیک در شرایط و موقعیت های خاص می توان مباحث و بررسی های خوبی انجام داد البته ما در بیشتر شرایط ، سبک تصمیم گیری استرتژیک « برنامه ریزی » را پیشنهاد می کنیم ؛ زیرا شامل عناصر اساسی و اصلی مدیریت استراتژیک می باشد . ما فرآیند تصمیم گیری استراتژیک هشت مرحله ای زیر را پیشنهاد می کنیم :

  1- ارزیابی نتایج عملکرد فعلی : در پیوند با « الف » بازگشت سرمایه ، سود آوری ، و غیره و « ب »  وجهه استراتژیک شرکت در حال حاضر مأموریت ، اهداف ، استراتژی ها و سیاستها .

  2- بررسی وضعیت اداره شرکت : یعنی بررسی عملکرد هیئت مدیره و مدیریت ارشد شرکت .

  3- بررسی محیط خارجی : برای کشف عوامل استراتژیکی که فرصت ها و تهدیدها را به وجود می آورند .

  4- بررسی محیط داخلی شرکت : برای تعیین عواملی که نقاط قوت و نقاط ضعف هستند .

  5- تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT ) برای الف ) کشف و مشخص کردن مشکلات و ب ) بررسی و بازنگری مأموریت و اهداف شرکت در صورت لزوم .

  6- خلق و ارزیابی و انتخاب بهترین استراتژی جایگزین : با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده در قدم پنجم .

  7- اجرای استراتژی های انتخاب شده بوسیله برنامه ها و بودجه ها و رویه ها .

  8- ارزیابی استراتژی های اجرا شده : از طریق سیستمهای بازخور و کنترل فعالیتها برای مطمئن شدن از این که خیلی از طرحهای مصوب دور و منحرف نشده اند .

  شرکت هایی مثل وارنر – لمبرت ، دیتون هورسن ، اون پروداکتس ؛ بچتل گروپ ، تایسی با موفقیت این روش را مورد استفاده قرار داده اند .

  2-2 تصمیم گیری استراتژیک

  مشخصه و ویژگی بارز مدیریت استراتژیک ، تأکید آن بر اتخاذ تصمیم گیری های استراتژیک است . هر چه که سازمان بزرگتر و پیچیده تر می شود و هر قدر که محیط نامطمئن تر می گردد ، کار تصمیم گیری دشوارتر و پیچیده تر می شود . ما در یک چارچوب تصمیم گیری استراتژیک را پیشنهاد می کنیم که می تواند به اعضای سازمان در اتخاذ چنین تصمیم های پیچیده و دشوار کمک کند .

  منابع و مأخد

  1- مبانی مدیریت استراتژیک ، جی ، دیوید هانگر ، توماس ال ویلن ، ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی

  2- مدیریت استراتژیک ( با رویکردی بر مدیریت کیفیت فراگیر TQM و کلاس جهانی ، تألیف دکتر اصغر مشبکی ، اداره شرکت و مسئولیت اجتماعی 

 • فهرست تحقیق مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک

  مقدمه ..................................................................................................................1

  فصل 1- مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک

  1-1- استراتژی چیست ؟ ..........................................................................................1

  2-1- مروری بر مفاهیم نظری تفکر استراتژیک ..............................................................2

  3-1 – مدیریت استراتژیک .......................................................................................3

  4-1- الگوی اصلی مدیریت استراتژیک .......................................................................4

  5-1- تدوین استراتژی .............................................................................................5

  6-1- انواع استراتژی................................................................................................5

  7-1- استراتژی های اصلی در مدیریت استراتژیک .........................................................6

  فصل دوم : نقش مدیران در اتخاذ تصمیم های استراتژیک بهتر

  2-2 تصمیم گیری استراتژیک ....................................................................................9

  3-2 – ویژگیهای تصمیمهای استراتژیک ......................................................................9

  4-2- سبک های تصمیم گیری استراتژیک مینتز برگ ....................................................10

  5-2-نقش هیئت مدیره در مدیریت استراتژیک ............................................................10

  6-2روند مشارکت هیئت مدیره در فرآیند مدیریت استراتژیک ........................................11

  فصل سوم : بررسی محیطی و تجزیه و تحلیل صنعت

  1-3- بررسی محیطی..............................................................................................12

  2-3- متغیرهای قابل بررسی در محیط خارجی ..............................................................13

  3-3- تجزیه و تحلیل صنعت ، تجزیه و تحلیل وظیفه ای ..................................................14

  4-3- نگرش مایکل پورتر به تجزیه و تحلیل صنعت .......................................................15

  5-3- تهدید تازه واردها یا رقبای بالقوه ......................................................................16

  6-3- رقابت میان شرکتهای موجود ............................................................................16

  7-3- تهدیدهای محصولات جایگزین .........................................................................17

  8-3- قدرت چانه زنی خریداران ...............................................................................17

  9-3- قدرت چانه زنی عرضه کنندگان .......................................................................18

  10-3- قدرت دیگر گروههای ذینفع .........................................................................19

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل موقعیت و استراتژی کسب و کار

  1-4- تجزیه و تحلیل موقعیت ( SWOT‌ ) .................................................................19

  2-4- استراتژی کسب و کار ....................................................................................20

  3-4- استراتژی رقابتی ...........................................................................................21

  4-4- خطرات همراه استراتژی های رقابتی ..................................................................21

  5-4- مسائل استراتژی رقابتی ...................................................................................22

  فصل پنجم : اجرای استراتژی ، سازماندهی برای اقدام

  1-5- اجرای استراتژی ...........................................................................................22

  2-5- جریان استراتژی ..........................................................................................23

  3-5- روش طراحی برنامه ها ، بودجه ها و رویه ها

  4-5- طراحی برنامه ها ...........................................................................................24

  5-5- طراحی بودجه ها .........................................................................................24

  6-5- طراحی رویه های جدید ................................................................................24

  فصل ششم : اجرای استراتژی ، جذب نیرو و رهبری

  1-6- جذب نیرو ................................................................................................25

  2-6- تأثیر استراتژی بر فرآیند جذب نیرو ...............................................................25

  3-6- مشکلات استراتژی کاهش .............................................................................25

  4-6- رهبری .....................................................................................................26

  منابع و مأخذ .......................................................................................................27

   

مقالات مرتبط

Cached 1396/05/18
دانلود مقاله طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع

دانلود مقاله طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۳۷
 • مقدمه : <br>بهره وری اگرچه از دیرباز برای انسانها آشنا بوده است، لیکن مطالعات مرسوم و علمی درخصوص بهره وری مربوط به گذشته نزدیک می باشد.<br>هرچند اولین تلاش علمی در جهت معرفی بهره وری از قرن 18 توسط آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل آغاز شد و ...

دانلود تحقیق اطلاعات در مورد تصمیم گیری برای مدیریت میانی

دانلود تحقیق اطلاعات در مورد تصمیم گیری برای مدیریت میانی

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۱۲
 • <br> این واقعاً یک بخش مقدماتی است. اگر چه علاقه مند به جمع آوری اطلاعات عادی مدیران هستم، اما اخیراً تصمیم گرفته ام که به مراحل اطلاعاتی در مدیران میان، دقیق تر نگاه کنم. این مدیران نسبت به مدیران ارشد متفاوت عمل می کنند .تصمیم گیران در سطح ...

دانلود تحقیق مدیریت استراتژیک

دانلود تحقیق مدیریت استراتژیک

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۶
 • در دنیای کنونی با توجه به نوسانات و تغییرات زیاد عوامل موثر بر جو سازمان اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌ها نیاز به تحلیل توأم عوامل محیط خارجی و محیط داخلی دارد. برنامه ریزی استراتژیک و یا در سطحی وسیع‌تر، مدیریت استراتژیک روشی است که تصمیم گیری در سازمان ...

دانلود تحقیق جایگاه مدیران و کارشناسان در فرآیند تصمیم‌گیری

دانلود تحقیق جایگاه مدیران و کارشناسان در فرآیند تصمیم‌گیری

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۷
 • - تصمیم‌گیری (Decision Making) از جمله اصول مهم مدیریت بشمار می‌رود. تصمیم‌گیری و یا تصمیم‌سازی به معنای انتخاب بهترین گزینه برای حل یک مسئله معادل فارسی آن است. اهمیت تصمیم‌گیری در مباحث مدیریتی به حدی است که برخی آنرا در فرآیند مدیریت همانند یک ...

دانلود تحقیق تصمیم گیری درست

دانلود تحقیق تصمیم گیری درست

 • روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
 • ۱۶
 • تعریف تحولات شناختی : تحولات شناختی عبارت است از توسعه توانمندیهای تفکر و استدلال کردن.<br>کودکان (6 تا 12 سال) یاد می گیرند که چگونه تفکر انتزاعی پیدا نمایند مثلاً چطور تلفیق و ترکیب نمایند (جمع کردن) و مجزا و جداسازی کنند (تفریق و تقسیم). ...

دانلود تحقیق تصمیم گیری در مدیریت

دانلود تحقیق تصمیم گیری در مدیریت

 • روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
 • ۱۱
 • مقدمه <br>از جمله جنبه های حساس وظایف مدیریت را می توان تصمیم گیری، ارتباطات، تنظیم و هدایت دانست. مدیریت برای تحقق کارآمد این وظایف، مبادرت به استفاده از فرایند تصمیم گیری در قالب نقش تصمیم گیری می کند. هربرت سایمون (Herbert Siman)، محققی که ...

دانلود مقاله قدرت تصمیم گیری

دانلود مقاله قدرت تصمیم گیری

 • روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
 • ۷
 • قدرت تصمیم گیری<br><br>اهمیت قدرت تصمیم گیری <br>انسان در مسیر زندگی خود با انواع مسائل و مراحلی مواجه می‌شود که ناگزیر از تصمیم گیری است. تصمیم گیری نقش گسترده‌ای در زندگی آدمی دارد. از تصمیم گیریهای جزئی در امور کوچک گرفته، تا ...

دانلود تحقیق حافظه و تصمیم گیری در ورزش

دانلود تحقیق حافظه و تصمیم گیری در ورزش

 • ورزش و تربیت بدنی
 • ۸
 • کارشناسان در مقابل تازه کاران_به نظر می رسد که ورزشکاران خبره زمان بیشتری در انتقال مهارتهای خاص خود نسبت به تازه کاران دارند. این امر نتیجه تفاوت در زمان واکنش فیزیکی نیست بلکه به احتمال زیاد نتیجه توانایی ورزشکار ماهر در تشخیص صحنه های خاص ...

دانلود تحقیق اطلاعات در مورد تصمیم گیری برای مدیریت میانی

دانلود تحقیق اطلاعات در مورد تصمیم گیری برای مدیریت میانی

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۱۳
 • <p>این بخش طبیعت مدیریت میانی در سایه نگاه کارهای مدیر را بررسی می کند و اطلاعات جمع آوری شده او را مورد بررسی قرار می گیرد و زخیره می کند. این طور بیان می شود که شغل او یکی از مراحل اطلاعات آماری را در مورد کمک های لازم برای آسان کردن کارش می ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.