دانلود مقاله و تحقیق word با فرمت doc قابل ویرایش
افزودن به علاقه مندی ها

به اشتراک گذاری:

دانلود پروژه پیشنهاد پروژه فاز صفر از طرح مطالعه وبسترسازی نظام آموزشی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)

دانلود
 • خلاصه
 • فهرست
 • خلاصه پروژه پیشنهاد پروژه فاز صفر از طرح مطالعه وبسترسازی نظام آموزشی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)

  این سند حاوی اطلاعات لازم برای شناخت کلی طرح مطالعه و بستر سازی نظام آموزشی مبتنی بر فاوا و اختصاصا شناخت فعالیتهای لازم برای انجام پروژه فاز صفر این طرح است؛ به گونه ای که چگونگی انجام، منابع (هزینه و زمان) و مراحل انجام پروژه فاز صفر مذکور قابل تشخیص و تخمین باشد.
  سند در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول این سند ابتدا موضوع و صورت عمومی کل طرح تبیین می‌شود. سپس در بخش دوم، برای آنکه برنامه‌ریزی و طراحی تفصیلی طرح میسر و ممکن باشد، انجام این مهم در پروژه فاز صفر طرح پیش‌بینی و تبیین می‌گردد. در این بخش، صورت، مراحل، منابع و خروجیهای پروژه فاز صفر تبیین می‌شود.
  تذکر : به جهت اختصار در ادامه طرح به جای عبارتطرح مطالعه و بستر سازی نظام آموزشی مبتنی بر فاوا از واژه طرح بصورت مخفف استفاده خواهد شد. نیز واژه های پروژه مخفف پروژه فاز صفر، سازمان مخفف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی‌، بکار می روند.
  - مقدمه : ضرورت و موضوع طرح
  در سالهای اخیر، توسعه و تحولات سریعی در دانش و فن‌آوری زمینه های مختلف بخصوص فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، رخ داده است. یکی از این زمینه ها، بکارگیری فاوا در فراروند آموزش و پرورش و شکل گیری نظام آموزشی در بستره فاوا است. بستره فاوا بتدریج منجر به تحولات عمیقی در نظام آموزشی می شود.
  تحولی که بتدریج و هوشمندانه در حال شکل گیری در نظام آموزشی است، بسیار عمیق‌تر از آن است که تصور می‌شود. در درون و بیرون نظام آموزشی کهنه و رنگ و رو رفته امروزی، واکنشهای زنجیره‌ای پراکنده‌ای در حال شکل گیری است که دامنه فعالیت هر یک بتدریج گسترش یافته و با همگرا شدن و به هم پیوستن آنها، احتمالا در فاصله‌ای نه چندان دور، بنیادهای نظام آموزشی جدیدی بنا خواهد شد که با تحولات سریع و عمیق اطراف سازگاری بسیار زیادتری خواهد داشت. برخلاف تصور بسیاری از مدافعان نظام کهنه کنونی، نظام آینده نه تنها از ابعاد شکلی و ابزاری متفاوت بوده، بلکه این تفاوت ماهوی خواهد بود. نظام برتر آینده تنها به استفاده از سیستمهای رایانه‌ای توسط فراگیران و کلاسهای مجازی و نظایر آن محدود نمی‌شود. بلکه مفاهیمی چون فراگیر، مدرک تحصیلی، آموزش، کار، کلاس، تحصیل و نظایر آن،‌ نسبت به معنای امروزی آنها دچار تحول خواهند شد.
  حرکت نظام آموزشی برای استفاده وسیع از فن آوری اطلاعات و ارتباطات، چه به عنوان محمل و ابزار کمکی و چه به عنوان مبنای سازماندهی و فعالیت نظام، مستلزم بستر سازی وسیع و گسترده ای است. این بستر سازی چه از بعد نظری و چه از بعد فن آوری و ملزومات عملی و اجرائی، پیشنیاز هر حرکت حساب شده و اندیشمندانه در این زمینه است. هر چند که حرکتهای مختلف و متعددی در این زمینه انجام شده و می شود، اما به نظر می رسد که انجام حرکتهای دیگری نیز در این زمینه ضروری باشد؛ حتی اگر این حرکتها به نحوی با فعالیتهای جاری و سابق موازی باشد. پرداخته شدن به وجوه مختلف و لحاظ نمودن ابعاد و نگرش از دیدگاههای متفاوت، در طرحهای مختلف و حتی موازی، و چالش ایجاد شده بین محصولات این طرحها، می تواند به پخته تر شدن محصول نهائی یعنی نظام آموزشی کمک کند.
 • فهرست پروژه پیشنهاد پروژه فاز صفر از طرح مطالعه وبسترسازی نظام آموزشی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)

  فهرست 2
  1- چکیده :‌ موضوع سند و معرفی بخشهای اصلی 3
  بخش اول :‌ معرفی طرح 4
  2- مقدمه : ضرورت و موضوع طرح 5
  3- اهداف طرح 5
  4- نکات محوری طرح 6
  5- معرفی ابعاد و پروژه های اصلی طرح 8
  5-1- پروژه 1- مطالعه ابعاد نظری نظام آموزشی مبتنی بر فاوا (مدل نظام برتر) 9
  5-2- پروژه 2- ایجاد دانشکده نیمه مجازی آموزش مبتنی بر فاوا و مهندسی آموزش 10
  5-3 - پروژه 3- مطالعه و طراحی معماری نظام آموزشی کشور مبتنی بر فاوا 12
  5-4 - پروژه 4- مطالعه، طراحی، پیاده سازی بستره و پشتیبانی از معماری فنی سیستمهای آموزش مبتنی بر رایانه 13
  5-5- پروژه 5- ایجاد یک گروه مدرسه آموزشی نیمه مجازی (مدرسه آزمایشگاهی) 14
  5-6- پروژه 6- فرهنگ سازی و فراهم سازی بستره فرهنگی برای نظام آموزش مبتنی بر فاوا 15
  6- توصیف خروجی کل طرح 16
  7- سوابق حرکتهای انجام شده در این زمینه توسط مجری طرح 17
  بخش دوم : معرفی پروژه فاز صفر 18
  8- اهداف پروژه فاز صفر 19
  9- توصیف پروژه فاز صفر و شرح و خروجی فعالیت ها 19
  9-1- فعالیت تدوین طرح کلی 19
  9-2- فعالیت تبیین پروژه ابعاد نظری 20
  9-3- فعالیت تبیین پروژه معماری نظام آموزشی 20
  9-4- فعالیت تبیین پروژه بستره فنی 21
  9-5- فعالیت تبیین پروژه مجموعه آموزشی 21
  9-6- فعالیت تبیین پروژه دانشکده 22
  9-7- فعالیت تبیین پروژه فرهنگ سازی 22
  10- تخمین زمان و منابع 23
  11- سوابق مجری 23

مقالات مرتبط

Cached 1396/05/19
دانلود مقاله اطلاعات فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران

دانلود مقاله اطلاعات فناوری ارتباطات و مدیریت دانش در ایران

 • کامپیوتر - IT
 • ۴۶
 • در چهار سال گذشته شاهد تغییرات قابل توجهی در جامع ایران بوده‌ایم. برخی متخصصان این تحولات را ناشی از سیاست دولت در متنوع‌سازی اطلاع رسانی می‌دانند در حالیکه دیگران بر این باورند که این تحولات زاییده شرایط بالقوه اجتماعی هستند. آنچه مسلم است این است ...

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد

 • اقتصاد - حسابداری - مدیریت
 • ۳۸
 • چکیده<br>در این مقاله با ارائه شواهد و قرائن موجود در جهان و با استناد به آمار و ارقام در سالهای اخیر سعی می‌شود تاثیرفناوری اطلاعات و ارتباطات(TCI) در رشد اقتصادی نشان داده شود. برای این منظور از دو تحقیق ارزشمند که یکی توسط گیانگ و همکاران ...

دانلود مقاله نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی

دانلود مقاله نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی

 • کشاورزی - دامپروری
 • ۶۲
 • چکیده: <br>فناوری اطلاعات عصاره دانش و تجربه دو هزار ساله بشر است. انسان در تمام طول تاریخ برای شناخت پدیده‌ها و کاهش ابهامات پیرامون ناشناخته‌ها به اطلاعات نیازمند بوده است. آغاز تاریخ بشر با توانایی او درانباشت اطلاعات و مبادله آن مقارن است. ...

دانلود تحقیق نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکید برنقش کتابخانه های مجازی

دانلود تحقیق نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکید برنقش کتابخانه های مجازی

 • روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
 • ۲۳
 • عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمیباشد.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ...

دانلود مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی

دانلود مقاله تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی

 • روانپزشکی - روانشناسی - علوم تربیتی
 • ۲۳
 • یکی از ویژگیهای مهمی که پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن برخوردار است ،‌اینست که باعث می‌شود ارتباط انسان با انسان ، همچنین انسان با محیط تسهیل یافته و ارتقاء یابد . فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قدرت تحول‌پذیری و توانایی برقراری ارتباط ...

دانلود تحقیق فن آوری اطلاعات ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستممها شبکه های محلی و شهری مشخصات مشترک پروتکل بارگذاری سیستم

دانلود تحقیق فن آوری اطلاعات ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستممها شبکه های محلی و شهری مشخصات مشترک پروتکل بارگذاری سیستم

 • کامپیوتر - IT
 • ۱۱۶
 • آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران<br><br>مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.<br>تدوین استاندارد در رشته های ...

دانلود مقاله فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست ؟

دانلود مقاله فن آوری اطلاعات و ارتباطات چیست ؟

 • کامپیوتر - IT
 • ۹
 • در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات ، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است . انسان همواره از فن آوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشریت مملو از ابداع فن آوری های متعددی است که جملگی در جهت ...

دانلود مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود مقاله فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • کامپیوتر - IT
 • ۱۲
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟ <br>در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع ...

دانلود تحقیق مفهوم فن آوری اطلاعات و ارتباطات ITC

دانلود تحقیق مفهوم فن آوری اطلاعات و ارتباطات ITC

 • کامپیوتر - IT
 • ۱۲
 • مفهوم فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) چیست؟ <br>فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) وسیله ای برای ذخیره سازی، پردازش و ارائه اطلاعات است که به صورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادی رسانه می باشد. کامپیوترها وآلات میکروالکترونیک همه روزه به اشکال ...

PaperDoc.ir پیپرداک
Paperdocir@
27 23 800 0938

Follow Us On:

پرداخت نهایی
عنوان مقاله
محصول به سبد خرید اضافه شد.